Ingång till Kaptenen i Kramfors. En lokal där ett äldreboende finns, men även kontor och samlingslokaler.
20 mars 2024

Mötesplats med föreläsningar för unga vuxna med förälder som har demenssjukdom/kognitiv svikt

Träffarna riktar sig till dig som är 18 till cirka 35 år. Eftersom vi vet att du befinner dig i en annorlunda situation vill vi skapa en mötesplats där du får mer kunskap om detta svåra ämne och en möjlighet att träffa andra unga vuxna.

Du kommer på de träffar du har möjlighet och vill delta i, men vi önskar att du anmäler dig innan. Vi bjuder på lättare fika. Ta gärna med en närstående om du inte vill komma ensam.

Träff 1- onsdag 17/4 kl 18.00-20.00
Jonas Nyfelt, överläkare, informerar om kognitiva-/demenssjukdomar.

Träff 2 - onsdag 15/5 kl 18.00-20.00
Överförmyndarnämnden informerar om godmanskap och ekonomiska frågor.

Till hösten kommer ytterligare till träffar att erbjudas med följande teman:

  • Olika stödinsatser
  • Information om tekniska hjälpmedel och bemötande

Var hålls träffarna?
Kramfors: Kaptenen, Viktoriagatan 28-30
Örnsköldsvik: Storgatan 3 B (genom portalen mitt emot Nordlanders skor)
Sollefteå: Solgården, Djupövägen 34

Anmälan sker till
Geriatrisk mottagning, Örnsköldsviks sjukhus
Telefon: 0660-896 43 alt 879 45. E-post: geriatriken.ornskoldsvik@rvn.se

Vid anmälan anger du vilken ort du vill besöka och hur många ni är.

Varmt välkommen önskar Geriatriska mottagningen i Örnsköldsvik, Kramfors kommun, Örnsköldsviks kommun och Sollefteå kommun!

Stöd & omsorg

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Annica Lundgren
Demenssjuksköterska
Kramfors kommun