24 januari 2017
Stöd & omsorg

Barns trygghet vårt fokus

Att barn far illa är aldrig acceptabelt. Vi arbetar ständigt med att utveckla arbetet för att hjälpa barn som växer upp under otrygga förhållanden. Sedan årsskiftet har vi därför förstärkt organisationen som tar emot orosanmälningar.

Antalet orosanmälningar ökar och har så gjort under en längre tid. Under 2016 tog Kramfors kommun emot 683 anmälningar, att jämföras med 434 år 2012. Under fjolårets sista kvartal kom 251 anmälningar in; i oktober 93, november 80 och december 78.

Antalet orosanmälningar inte är detsamma som antal barn, eftersom samma barn kan ha flera anmälningar. Handläggarnas arbetsbörda dock har varit väldigt ansträngd eftersom varje anmälning måste tas omhand, berättar Carina Westin, verksamhetschef vid BAS-förvaltningens individ- och familjeomsorg.

Nyanställning för att klara uppdraget
Enligt lagen får det ta max 14 dagar att bedöma om en orosanmälan går vidare till utredning.
- Ett tufft lagkrav att leva upp till. För att klara det har vi rekryterat en extra person och det känns genast lite lättare.

Lika i hela landet
Situationen är inte specifik för Kramfors kommun, trenden ser likadan ut i hela landet. Carina Westin säger att allt fler känner till möjligheten att anmäla samt känner ansvar att göra så. Skolan, polisen och landstinget har alla informerat om när man bör yppa sin oro.

- Det har också blivit lättare att anmäla, eftersom det finns så många olika sätt att kontakta oss på, berättar Carina Westin.
- Telefon, brev, e-post, fax… ja, numera har vi till och med en e-tjänst för syftet.

Granskning leder till ytterligare utveckling
Revisionsbyrån KPMG har nyligen genomfört en granskning av de rutiner som Kramfors kommun har vid orosanmälan av barn som far illa. I sin rapport skriver KPMG att det finns anledning för såväl Barn-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) som Barn-, Kultur- och Utbildningsnämnden (BKU) att se över de rutiner som finns för att leva upp till handlingsplanen och uppdatera handlingsplanen.

Båda nämnderna bör också se till att samtliga medarbetare får utbildning i att läsa av signaler, företeelser och orsaker som har kulturella förtecken samt vilka moder och åtgärder som är framgångsrika.

Trygg i arbetssättet
Jonne Norlin (S), ordförande i BAS-nämnden, välkomnar granskningen. Han menar att det är viktigt att en oberoende part kikar in i kommunens värld för att säkerställa en väl fungerande verksamhet.
- Vi har redan tagit viktiga steg i utvecklingen och jag är trygg med det arbetssätt vi har. Samtidigt ser jag att det finns ytterligare saker att göra, till exempel öka kunskapen hos allmänheten.

Uppdaterad: 2019-07-16 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Carina Westin
Verksamhetschef
0612-801 38
carina.westin@kramfors.se

Jonne Norlin (S)
Ordförande BAS-nämnden
073-275 87 50
jonne.norlin@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.