03 april 2017
Stöd & omsorg

Ny avdelning för patientsäkerhet

Vi strävar ständigt efter att utvecklas som vårdgivare. Under det gångna året har vi därför inrättat en särskild avdelning för kvalitetsledning och hälsa. Det kan man läsa om i vår patientsäkerhetsberättelse.

- Kramfors kommun har en mångfacetterad vårdverksamhet och vi gör mycket för att trygga säkerheten, berättar Ingrid Klint, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).
- Från 1 september finns Avdelningen för kvalitetsledning och hälsa, vilket är ett viktigt steg framåt.

Avdelningschefen, som heter Veronica Olmenius, är även verksamhetschef för hälso- och sjukvården samtidigt som uppdraget spänner över socialtjänsten.
- Ett uppgift för 2017 är att bredda redovisningen till att omfatta insatser inom både socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.

Vad är en patientsäkerhetsberättelse?
Enligt patientsäkerhetslagen måste alla vårdgivare varje år teckna ned hur man arbetar för en säkrare vård. Berättelsen lägger stark tonvikt på samordnad styrning av arbetet för att förebygga vårdskador, och när skador ändå inträffar, utreda och anmäla sådana.

Ökat antal avvikelser
Något som stadigt görs inom vården är avvikelsehanteringar. Så fort något händer som avviker från det normala, skrivs det en rapport. På senare tid har andelen avvikelser ökat i Kramfors kommun, vilket till en del kan beror på att hemsjukvården har startat upp med sitt avvikelsearbete under det gångna året.
- Vi kommer att ge stöd åt dem och andra under 2017.

Kvalitetsregister
Kommunen arbetar med flera olika kvalitetsregister. Inom särskilt boende använder man sig av Senior Alert och man är på gång att göra det även inom hemtjänsten. Det finns även andra register där man tecknar ned beteenden vid till exempel demenssjukdomar.

Det kan dock vara svårt att få fram tillförlitliga resultat och statistik, vilket försvårar kvalificerade analyser.
- Men vi tar med oss det till årets utvecklingsarbete, vår intention är att förbättra det systematiska arbetssättet, säger Ingrid Klint.

God läkemedelsbehandling för äldre
En annan sak som tas upp i patientsäkerhetsberättelsen är arbetet med god läkemedelsbehandling för äldre.
- Vi fortsätter att göra läkemedelsgenomgångar och mätningar för att minska olämpliga läkemedel.

Patientsäkerhetsberättelsen var uppe som en punkt vid BAS-nämndens sammanträde torsdag 30/3. Den godkändes då.

Läs hela berättelsenPDF

Uppdaterad: 2019-07-17 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Ingrid Klint
Med ansvarig sjuksköterska
ingrid.klint@kramfors.se

Jonne Norlin (S)
Ordförande BAS-nämnden
073-275 87 50
jonne.norlin@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.