29 maj 2017
Stöd & omsorg

Män utbildar mot mäns våld

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt problem. För att kunna arbeta förebyggande och även möta våldsutsatta på ett bra sätt krävs ökad kunskap. Erik Åforsström och Roger Nylén har nyligen gått en utbildning och handleder nu andra.

Både Erik Åforsström, som är kurator inom vuxenutbildningen, och Roger Nylén, enhetschef inom socialpsykiatrin, möter ofta människor som mår dåligt. I många fall hittas orsaken i hemförhållandet, inte sällan förekommer fysiskt och/eller psykiskt våld.

- Jag vill förkovra mig allt jag kan. Lära mig läsa signaler bättre och få kunskap om hur man på bästa sätt bemöter personer som utsätts för våld i nära relationer, säger Erik Åforsström.

Roger Nylén håller med:
- Vi på kommunen får ofta göra brandkårsutryckningar. Mer kunskap och bättre verktyg är därför oerhört viktigt.

Webbkurs om våld
Den utbildning som Erik och Roger har deltagit i heter ”Webbkurs om våld”. Initiativtagare är Nationellt centrum för kvinnofrid tillsammans med länsstyrelserna i landet och Socialstyrelsen.

Kramfors kommuns samordnare för våld i nära relation Anna-Karin Hasselborg fick inbjudan av Länsstyrelsen Västernorrland och förstod att det fanns behov av fler gruppledare. Hon kontaktade kommunens kontaktpersoner gällande våld i nära relation, varpå Erik och Roger nappade.

- Riktigt roligt att två män från vår kommun tackade ja. Av de 20 som samlades till en länsträff på Hallstaberget i början av maj var fem män, säger Erik Åforsström.

Sprider kunskaperna vidare
I och med att Erik Åströmfors och Roger Nylén gått utbildningen kan de, förutom att själva använda sig av kunskaperna, handleda andra. Erik Åströmfors berättar att han redan innan semestern planerar att utbilda vuxenutbildningens elevvårdsteam.

- Jag kommer att utgå från webbkursens material, men samtidigt stuva om lite. Det är egentligen tänkt för en halv dag, men man kan dela upp det på flera tillfällen att använda vid till exempel APT.

Exempel på innehåll:
Webbkursen tar upp alla former av våld, till exempel fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och socialt våld. Annat som berörs är normaliseringsprocessen, det vill säga hur våldet blir en naturlig del av vardagen för de utsatta. På vilket sätt vardagen påverkas och samhällets ansvar är andra områden man fokuserar på.

- Till största delen tar kursen upp mäns våld mot kvinnor, men även en del hbtq-frågor behandlas.

Politiskt beslut
Kramfors kommuns arbete mot våld i nära relationer är ett politiskt fattat beslut. Det övergripande målet är att uppmärksamma och identifiera våld samt ge stöd och hjälp.

Enligt Anna-Karin Hasselborg ökar siffrorna och via media får vi ofta vetskap om tragiska händelser. Det visar inte minst den gångna veckan med gymnasieeleven från Hälsingland som hittades död, misstänkt mördad.

- Det här kan hända när som helst, var som helst. Även här i Kramfors. All kunskap som finns att få är därför av godo, avslutar Anna-Karin Hasselborg.

Uppdaterad: 2017-09-28 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Anna-Karin Hasselborg
Samordnare för våld
i nära relation
0612-802 91
anna-karin.hasselborg
@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.