26 september 2018
Stöd & omsorg

Ingen överprövning av
Kammarrättens beslut

Nu ger även Högsta förvaltningsdomstolen Kramfors kommun rätt. Domstolen meddelar idag (2018-09-26) att de inte tar upp den överklagan som ett antal företagare gjort på vår upphandling av biståndsbedömda städ- och tvättjänster.

Ärendet får därmed anses avgjort; Kammarrättens beslut från den 5 juli 2018 står fast. Inget fel har begåtts som är av den digniteten att upphandlingen måste göras om.

Resumé

Kramfors kommun tog i december 2015 ett politiskt beslut i Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) om att göra en upphandling av bland annat städ- och tvättjänster inom äldreomsorgen. Efter utvärdering fick Samhall uppdraget, avtalet undertecknades i februari 2017. Avtalstiden löper på två år med möjlighet till förlängning under ytterligare två år.

På grund av en utebliven CPV-kod i annonseringen har dock upphandlingen överklagats av ett antal tvättföretag. De hävdar att de inte uppmärksammat upphandlingen på grund av den missade koden.

Det som gör ärendet extra komplicerat är att lagstiftningen ändrades under den tid det gick från att Kramfors kommun tog beslut att göra upphandlingen till att den annonserades. I den tidigare lagstiftningen fanns inte kravet på CPV-kod.

En av frågorna som prövats är alltså om det är den lag som fanns 2015 när beslutet om upphandling togs som gäller eller om man ska gå efter de bestämmelser som trätt i kraft när annonseringen gjordes 2016.

I en dom slog Förvaltningsrätten fast att upphandlingen anses vara påbörjad i och med att det politiska beslutet togs i december 2015. Då är det den äldre lagstiftningen som ska gälla och inga fel hade begåtts vad gäller tidpunkt för annonsering. Däremot tog Förvaltningsrätten beslut om att förklara avtalet med Samhall ogiltigt då felaktig CPV-kod använts.

Kramfors kommun överklagade i sin tur ogiltigförklarandet till Kammarrätten, som gav oss rätt. Den uteblivna CPV-koden är inte av sådan dignitet att upphandlingen behöver göras om. Detta beslut kom i juni 2018.

– Vi trodde då att sista ordet var sagt, men de tre företagen gick vidare till Högsta förvaltningsdomstolen, berättar BAS-nämndens ordförande Jonne Norlin (S).

Högsta förvaltningsdomstolens beslut

Idag kom Högsta förvaltningsdomstolens beslut. Där står att man ”avslår yrkandet om att förhandsavgörande från EU-domstolen ska inhämtas. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.”

– Det känns otroligt skönt. Vi är väldigt nöjda med det samarbete vi har med Samhall och nu kan vi äntligen få arbetsro, säger Jonne Norlin.

Uppdaterad: 2018-09-26 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Jonne Norlin (S)
Ordförande BAS-nämnden
073-275 87 50
jonne.norlin@kramfors.se

Anna-Stina Fors Sjödin
Förvaltningschef BAS
0612-802 34
annastina.fors.sjodin@
kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.