17 oktober 2018
Stöd & omsorg

Resursfördelning och digitalisering med medborgarperspektiv i fokus

Vårt arbete med trygghetskameror och införandet av en central bemannings- och planeringsenhet inom stöd, vård och omsorg väcker intresse. I förra veckan besökte Nordmalings kommun Kramfors för att ta del av vårt utvecklingsarbete.

Det är andra gången representanter från de olika kommunerna träffas för att utbyta kunskap och erfarenheter.

– Det är oerhört viktigt och givande att ha ett kunskaps- och erfarenhetsutbyten kommuner emellan. Det ger oss ytterligare stöd för att effektivisera och digitalisera med ett medborgar- och verksamhetsperspektiv i fokus, säger David Wiklund, verksamhetsutvecklare i välfärdsteknik.

Bättre sömn med trygghetskamera

Att få tillsyn via trygghetskamera är en möjlighet som funnits sedan år 2016 och ersätter idag cirka 30 fysiska besök per natt. Tekniken är beprövad och finns idag i flera kommuner. Inom kort kommer konceptet att finnas även för den som bor i särskilt boende.

Trygghetskameran är ett alternativ till vanlig fysisk tillsyn nattetid som brukaren själv väljer. En stor fördel är att nattsömnen inte störs för den som har tillsyn via kamera.

– För den som sover lätt och har svårt att somna om kan de nattliga rutinbesöken vara ett problem.   Med trygghetskameran kan vi göra tillsynen utan att störa och nattpatrullen kan snabbt vara på plats om det händer något som behöver fysisk närvaro, berättar David.

Resursfördelning och kvalitetssäkring

Bemannings- och planeringsenheten vid Kramfors kommun är den enhet som planerar alla beviljade insatser för stöd, vård och omsorg. Enheten har funnits sedan 2010 och har en central och övergripande roll i resursfördelning av personal samt rekrytering av vikarier inom stöd, vård- och omsorg samt funktionsstöd.

– Före 2010 ansvarade de olika hemtjänstgrupperna för bemanning och planering.  Med en central enhet får vi den flexibilitet vi behöver för att fördela och sätta in resurserna där det behövs, säger Josefin Hellström, vikarierande enhetschef vid Bemannings- och planeringsenheten.

Kvalitetssäkring är en annan viktig del i arbetet. Till stöd används planeringsverktyget TES. Namnet TES står för trygghet, enkelhet och säkerhet. Via TES i mobilen får också personalen i fält tillgång till det uppgifter de behöver för att kunna utföra sitt jobb.

– Fördelarna med planeringsverktyget är att vi alltid har en bra överblick som gör det möjligt att agera snabbt om förutsättningarna förändras, avslutar Josefin.

Läs mer

Tillsyn via trygghetskamera

Bilden i topp:
David Wiklund, verksamhetsutvecklare välfärdsteknik, till vänster i bilden, tillsammans med representanter från Nordmaling kommun. Saknas i bilden gör Anki Vestin Wiklund, biståndshandläggare, Josefin Hellström, vikarierande enhetschef bemanning- och planering samt personal på bemanning och planeringsenheten.

Uppdaterad: 2018-12-11 Sidansvarig: Ann-Christine Borja

Frågor kring nyheten?

David Wiklund Verksamhetsutvecklare välfärdsteknik
0612-803 60
david.wiklund@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.