Kurator

Kurator ingår i skolornas lokala elevhälsoteam och är ett stöd för elever, föräldrar och personal.Arbetsuppgifterna kan vara att:

  • ge råd och stöd i personliga och sociala frågor till elever och deras
    vårdnadshavare

  • vara skolans sakkunnige i sociallagstiftning samt i studiesociala frågor

  • stödja skolans personal i elevhälsoarbetet

  • genomför sociala utredningar utifrån en psykosocial helhetssyn; individuellt och/eller i grupp

  • arbeta förebyggande på organisations -, grupp- och individnivå

  • samverka och samarbeta med samhällets övriga resurser och myndigheter

  • följa utvecklingen av socialt behandlingsarbete, sociallagstiftning och för arbetet aktuell forskning

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se