Behandlingsavgifter 2022

Park- och trädgårdsavfall

Avfallsslag

Avfallskod

Pris/ton
exkl. moms

Pris/ton
inkl. moms

Park- och trädgårdsavfall för flisning

20 02 01 

500

625

Park- och trädgårdsavfall för kompostering

20 02 01

400

500

Stubbar

20 02 01

1 800

2 250

Bygg- och rivningsavfall

Avfallsslag

Avfallskod

Pris/ton
exkl. moms

Pris/ton
inkl. moms

Frigolit

17 02 03  

2 402

3 003

Bygg- och rivningsavfall, osorterat

17 09 04

2 200

2 750

Sorterat bygg- och rivningsavfall - deponering

17 09 04

1 900

2 375

Sorterat bygg- och rivningsavfall - brännbart

17 09 04

1 450

1 813

Behandlat trä för flisning

17 02 01

950

1 188

Obehandlat rent trä för flisning

17 02 01

665

831

Impregnerat trä

17 02 04

2 700

3 375

Gips

17 08 02

1 890

2 363

Avfall från energiutvinning

Avfallsslag

Avfallskod

Pris/ton
exkl. moms

Pris/ton
inkl. moms

Bottenaska

10 01 01

815

1 019

Industriavfall

Avfallsslag

Avfallskod

Pris/ton
exkl. moms

Pris/ton
inkl. moms

Industriavfall - osorterat

17 09 04

2 200

2 750

Industriavfall - för deponering

17 09 04

1 900

2 375

Kalkgrus

03 03 09

1 900

2 375

Specialavfall

Avfallsslag

Avfallskod

Pris/ton
exkl. moms

Pris/ton
inkl. moms

Asbest

17 06 05 

1 860

2 325

Asbestblandat avfall

17 06 05

2 920

3 650

Förorenad jord (IFA):
Under 50 ton:
Jorden ska vara stackningsbar, körbar med
hjullastare och inte innehålla sten över 30 cm.

Annan jord än ovan samt mängder över 50 ton: 


17 05 0417 05 04


Begär offertBegär offertFarligt avfall

Detta avfall debiteras till redovisad självkostnad med ett administrationstillägg om 20 procent. Farligt avfall skall vara innehållsdeklarerat, i annat fall tillkommer analyskostnad.

Företag - sorterat på ramp

Avfallsslag

Kostnaden gäller

Pris
exkl. moms

Pris
inkl. moms

Avfall i skåpbil eller på

per/gång

290

338

Avfall på släpvagn kopplat till personbil

per/gång

290

338

Olja (1-40 liter)

per/st

100

125

Olja (41-151 liter)

per/st

350

438

Fat med olja (151-200 liter)

per/st

500

625

Oljefilter

per/kg

20

25

Aerosoler bekämpningsmedel

per/kg

50

63

Aerosoler övriga

per/kg

20

25

Fogskum

per/kg

30

38

Glykol

per/liter

20

25

Färg/lösningsmedel

per/kg

20

25

Hydraulslang

per/kg

12

15

Övriga avgifterPris exkl. moms

Pris inkl. moms

Tömning/skrapning av flak/container

240 /gång

300 /gång

Sorterings- och behandlingsavgift

2 000 /lass

2 750 /lass
Vid upptäckt av däck, elektronikavfall, ventilationsfilter, och farligt avfall i fraktionerna enligt ovan rader eller om lämnat avfall avviker från anvisningarna för respektive avfallsslag faktureras en sorterings- och behandlingsavgift.


Lastmaskin, grävmaskin, personal

Begär offert


 

  • Pappersförpackningar och wellpapp
  • Metallförpackningar
  • Små plastförpackningar
  • Lysrör
  • Ljuskällor som glöd-, lågenergi-, LED- och halogenlampor.
  • Småbatterier och bilbatterier                          
  • Elavfall
  • Kyl och frys
  • Tvätt- och diskmaskiner
  • Metallskrot

Särskilda anvisningar för respektive avfallsslag utformas och beslutas av Tekniska avdelningen, Kramfors kommun.

För övrigt avfall kan avgift i varje särskilt fall bestämmas av Tekniska avdelningen, Kramfors kommun.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström

Kontakt

Högbergets avfallsanläggning
Tel: 0612 - 803 91

Besöksadress
Högbergsvägen 10

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.