Högbergets utformning

Använd denna sida som hjälp att förbereda dig för besöket på Högberget. En välplanerad last ger ett smidigt besök på rampen.
Nedan finner du en beteckning över de olika sorteringsfraktionerna med några exempel på sådant som ska sorteras in under varje fraktion.

Sorteringsslag på Högberget

 • Återbruk - allt som är helt och fortfarande kan användas. EJ farligt avfall och stoppade möbler.
 • Trädgårdsavfall – löv, gräs, jord, krukväxter utan kruka
 • Ris – kvistar och grenar
 • Obehandlat trä – rent trä, får innehålla spik
 • Impregnerat trä
 • Målat trä – målat virke, byggskivor, trämöbler, pallar med mera
 • Energiåtervinning – böcker, skumgummimadrasser, trasig textil, sågspån i genomskinlig säck med mera
 • Stoppade möbler – Rresårmadrasser, möbeldynor, mattor, skidor, klickgolv med mera
 • Hårdplast och PVC - Plastmöbler, leksaker, sträckfilm
 • Ofärgat respektive färgat glas
 • Förpackningar och tidningar
 • Wellpapp – Kartonger
 • Metall – Plåt, järnskrot, cyklar, badkar med mera, (ej bildäck eller bildelar)
 • Ej återvinningsbart – Mineralull, porslin, tegel, toaletter, glas (ej glasförpackningar) med mera
 • Asbest – Kontakta personalen om du vill lämna detta
 • Fönster med karm – Fönster, balkongdörrar, glaspartier, speglar med mera
 • Gips – Gipsskivoräven tapetserade gipsskivor
 • Stora vitvaror - Spisar, värmepumpar, torkskåp
 • Kyl & Frys

Farligt avfall

 • Batterier – Småbatterier och bilbatterier
 • Farligt avfall – Färg, olja, lösningsmedel, kemikalier med mera
 • El-avfall – Lampor, lysrör, elektriska produkter, bildskärmar med mera

Ny infart till Högbergets återvinningscentral

Sommaren 2022 har ett förbättringsarbete pågått för att göra Högberget ännu bättre och mer tillgängligt. Den största förändringen är att trafiken nu kommer köra motsols och därför har en ny väg för in- och utfart för personbilar annlagts. Detta innebär att infart sker till höger direkt innanför den nya grinden och under kraftledningsgatan. Förhoppningen är att detta kommer minska köbildning och även öka säkerheten eftersom yrkestrafik och personbilar kommer ha olika körvägar in till avfallsanläggningen.

Insamlingsfack för ris

För att underlätta insamlingen av Ris och Trädgårdsavfall har en yta asfalterats för att enkelt kunna tippa av ris från släpvagn och dylikt utan att behöva köra upp på rampen. Denna plats finner ni bredvid insamlingen av vitvaror och således innan ni kör upp till rampen. Där finns även containrar för insamling av trädgårdsavfall.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Högbergsvägen 10

Postadress
872 91 Kramfors

kommun@kramfors.se