El-avfall

El-avfall är sådant som drivs av batteri eller har en sladd att sätta i strömuttaget. Dessa produkter innehåller ofta farliga ämnen och räknas alltså som farligt avfall. Därför ska det hanteras separat och inte blandas med annat avfall.

Om produkten i fråga fortfarande är hel ska den enligt avfallstrappans olika steg i första hand tillgängliggöras för återanvändning på en begagnatmarknad. Se menyn för Relaterade länkar om Återbruk i Kramfors.

När du köper en ny el-produkt kan du lämna motsvarande uttjänta produkt i butiken. Till exempel tvättmaskin, mobiler eller leksaker.

Större butiker som säljer el-produkter är skyldiga att ta emot smått el-avfall oavsett mängd och oavsett om du köper något eller inte. Det gäller butiker med försäljningsytor större än 400 m2.

El-avfall kan också lämnas till Högbergets återvinningscentral eller till Miljöbilen.

Följande exempel kan lämnas kostnadsfritt på Högberget

  • Elprodukter för användning i hushåll
  • Elektriska handverktyg
  • Elektriska trädgårdsredskap
  • IT-utrustning, elektriska kontorsapparater och teleutrustning
  • TV, audio- och videoutrustning
  • Lampor, lysrör och armaturer
  • Elektriska kameror, fotoutrustning och elektriska klockor
  • Elektriska spel och leksaker
  • Vitvaror, även kyl och frys
  • Utrustning för värmning, kylning eller ventilation av byggnader.

Lampor och lysrör

Lämnas sorterade enligt nedan:
Korta lysrör, under 60 centimeter
Långa lysrör, över 60 centimeter
Glödlampor
Lågenergilampor
LED-lampor

Elektronik

Lämnas sorterat enligt nedan:
Mobiler TV och skärmar
Datorer
Elektriska apparater
Armaturer

Så behandlas el-avfall

Alla de små och medelstora elektronikprodukter som finns i hemmen sorteras in som farligt avfall och från Kramfors gör de sitt första stopp för sortering och hantering i Timrå. All hantering av elektronik i den här fraktionen hanteras manuellt och TV-apparater behandlas för sig då de ofta är stora och otympliga. Batterier och kondensatorer innehåller PCB och andra farliga ämnen och måste därför demonteras och hanteras som farligt avfall för att metalldelarna i sig ska kunna återvinnas. Även de små mängder ädelmetaller som finns i många IT-produkter som till exempel telefoner och surfplattor kan återanvändas i nya produkter.
Trä, textilier och plast som inte kan återvinnas förbränns och blir till fjärrvärme och el.

Mer om materialåtervinning

Mer om hur olika avfallsslag materialåtervinns kan du läsa via menyn för Relaterade länkar på den här sidan.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Högbergets avfallsanläggning
Högbergsvägen 10
872 91 Kramfors