Närbild i vintermiljö där någon är på väg att lägga en soppåse i en grön soptunna.

Avfall från hushåll

I hemmet uppstår avfall av olika slag, mycket av det ska sorteras ut för materialåtervinning och återbruk men det som sedan kvarstår ska slängas i soptunnan. Det avfall som hämtas med sopbil tas om hand vid Korstaverket i Sundsvall där de förbränns och energi utvinns i form av el och värme till det lokala nätet i Sundsvall. Energiutvinning är dock placerat långt ner på Avfallstrappan för hur vi ska hantera vårt avfall så läs gärna mer om detta i menyn för Relaterade länkar på denna sida. Bland länkarna hittar du också sidor där du kan ta del av tips på hur du minskar avfallet samt information om sortering, återvinning och återbruk.

Insamling av avfall

Insamlingen av avfall från hushåll finansieras via avgifter och i Kramfors har vi en renhållningstaxa bestående av tre delar – grundavgift, hämtningsavgift samt viktavgift. Läs mer om hur den viktbaserade taxan möjliggör för dig som fastighetsägare att minska kostnaderna för både miljön och plånboken på sidan om Avgifter som du hittar i menyn.

I menyn kan du också ta del av schemat för sophämtning.
I Kramfors görs insamling normalt var 14:e dag av Allmiljö AB som är kommunens entreprenör för uppdraget.

Matavfallsinsamling

1 mars 2024 införs matavfallsinsamling i Kramfors vilet innebär att nya sopkärl för att kunna sortera ut och slänga detta separat kommer att levereras ut. All information om detta projekt finner du på kramfors.se/matavfall. Öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om:


Sålt eller köpt hus?

Ägarbyten ska anmälas via vår e-tjänst för ägarbyten.

Servicegaranti

Kommunen har en servicegaranti som gäller för hämtning av hushållsavfall. Detta kan du förvänta dig av kommunen:
"Tömning av kärl för hushållsavfall vid din fastighet sker på av kommunen angiven dag förutsatt att du placerat kärlet på den anvisade platsen i rätt tid."
I menyn för Relaterade dokument på denna sida kan du läsa mer om kommunens servicegarantier.

Övriga avfallsslag

För övriga avfallsslag, som grovsopor, förpackningar och farligt avfall, se informationssidor om dessa i menyn.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström