Placeholder
05 maj 2023

Det här får elvaåringarna på Kramforsskolan att må bra

Vad är viktigt för att barn ska må bra? Vad tycker barnen själva och skiljer sig deras tankar åt från vårdnadshavarnas? Arbetsgruppen Barn och Unga försöker ta reda på svar på dessa frågor och har i ett första skede riktat sina frågeställningar till årskurs 5 på Kramforsskolan.

– Vi lät alla femmor besvara en enkät med frågor som rör deras syn på friskfaktorer. Vårdnadshavarna har haft chansen att svara på en liknande enkät, därefter har vi jämfört svaren, berättar Anna Böhlenius, som är samordnare i arbetet med God och nära vård.

Resultatet av enkäten kan du se i filmen.

Hemmet, vänner, skolan

Att känna sig trygg hemma, ha kompisar och ha det bra i skolan är de tre överlägset viktigaste faktorerna för att 11-åringar på Kramforsskolan ska må bra, enligt enkäten. Bra sömn och att inte komma i kontakt med alkohol, tobak och droger är också viktigt.

– Intressant nog gör vårdnadshavarna samma prioriteringar, fast i lite annan ordning. För dem är skolmiljön och kompisar av yttersta vikt för att deras barn ska må bra, berättar Lisa Karlsson, chef för elevhälsan.

Workshops med chans att komma med idéer

Arbetsgruppens nästa initiativ är att göra verkstad av de fakta som tagits fram. Vid ett antal workshops ska resultatet presenteras och sedan leda fram till regelrätta förslag på aktiviteter och åtgärder, som bidrar till att barnen mår bra och har en god hälsa.

– Först ska vi träffa varje klass för sig, därefter bjuder vi in vårdnadshavarna till en inspirationsträff, säger Anna Böhlenius och Lisa Karlsson fyller i:

– Vi vill vända på perspektivet och låta barnen själva vara idésprutor. Vi vet inte vad som kommer fram och kan inte lova att realisera allt, men 10-15 olika aktiviteter kan vara realistiskt.

Läs mer:

Det börjar med barnen! (2023-04-19)

God och nära vård Kramfors - kramfors.se/naravard

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Anna Böhlenius
Samordnare
God och nära vård
0612-803 84

Kontaktbrevlåda:
naravard@kramfors.se