Bli umgängesstödjare

Att barn bor växelvis hos sina föräldrar är vanligt förekommande vid en separation. Men för vissa fungerar umgänget mindre bra. Som umgängesstödjare stöttar du barnet och hjälper föräldrarna i umgänget med barnet.

Vid separationer händer det att barn tappar kontakten med en av föräldrarna. Umgängesstöd är en möjlighet för barnet och föräldern att återfå och bygga upp en trygg relation till varandra där umgängesstödjare endast är tänkt att verka i bakgrunden av träffarna.

Anmäl ditt intresse

Anmäl ditt intresse via vår e-tjänst.

För mer information om hur du blir umgängesstödjare är du välkommen att kontakta en socialsekreterare, se Kontakt.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Socialsekreterare
Tel: 0612-802 30

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se