Ledsagarservice

Ledsagarservice finns för dig som på grund av funktionsnedsättning begränsas socialt. Ledsagaren är tänkt att bidra till en mer aktiv och social fritid. Stödet anpassas efter ditt personliga behov och önskemål.

Ledsagarservice innebär att du med en funktionsnedsättning kan få stöd av en ledsagare. Med hjälp av en ledsagare blir det lättare att komma ut i samhället och möjliggör för att delta i olika aktiviteter.

Ledsagarens funktion och ansvar

En ledsagares uppgift är att hjälpa dig som beviljats insatsen utifrån de behov och önskemål som finns. Ledsagaren har i uppdrag att hjälpa till vid transport till och från destinationer samt under aktiviteter. Du kan till exempel få hjälp att besöka vänner och familj, ta en promenad, handla eller delta i fritidsaktiviteter.

Vem har rätt till ledsagarservice?

Ledsagarservice är en biståndsprövad insats för barn, unga och vuxna med en funktionsnedsättning.

För att ha rätt till ledsagarservice behöver du omfattas av Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

Så här ansöker du

Om du har frågor eller vill ansöka om ledsagarservice kontaktar du en biståndshandläggare via kommunens kundtjänst, se Kontakt.

Efter ansökan

Efter att du har ansökt kommer en bedömning att göras för att fastställa din rätt till stöd, därefter kommer du att få ett beslut. Du har rätten att själv bestämma om du vill ta emot det erbjudna stödet eller inte.

Om du inte är nöjd med beslutet har du möjlighet att överklaga och handläggaren kan assistera dig med att skriva ett överklagande. Om du önskar mer information är du välkommen att kontakta någon av våra LSS-handläggare.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se