Hemsjukvård

Hemsjukvård

Den 3 februari 2014 övergick ansvaret för hemsjukvården från Region Västernorrland till kommunen.

Ansvaret omfattar hälso- och sjukvårdsinsatser, rehabilitering och habilitering.
Det innebär att nästan all vårdpersonal som arbetar hemma hos patienterna är anställd av kommunen.
Kommunens personal inom hemsjukvården består av sjuksköterskor, fysioterapeuter (sjukgymnaster), arbetsterapeuter och omvårdnadspersonal som utför delegerade arbetsuppgifter.
Ansvaret gäller alla åldrar alla tider på dygnet hos personer som bor i sitt eget hem.

Vad är hemsjukvård?

Hemsjukvård är när hälso- och sjukvårdsinsatser ges i ditt hem.

Vem får hemsjukvård?

Du kan få hemsjukvård när du på grund av sjukdom, funktionshinder eller social situation inte kan ta dig till hälsocentralen på egen hand eller med stöd. Det är alltid en personal från hälso- och sjukvården som gör bedömningen. Det här kallas tröskelprincipen.

Enstaka hembesök

Du som inte har hemsjukvård, men som av medicinska skäl för tillfället inte kan ta dig till hälsocentralen, kan få besök i hemmet. Det kan vara ett akut besök som behöver utföras under jourtid eller att hälsocentralen inte har kunnat bedöma om du kan komma dit för besök via telefon och ett hembesök krävs för bedömning av hur den fortsatta vården ska utföras.

Vilken hjälp kan du få?

Hemsjukvården utför planerade eller akuta sjukvårdsinsatser dygnet runt. Beroende på vilken hjälp du behöver får du besök av distriktssköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast eller omvårdnadspersonal. Det kan till exempel vara:

  • Läkemedelshantering
  • Omläggning
  • Provtagning
  • Rehabilitering
  • Habilitering
  • Hjälpmedel
  • Vård i livets slutskede

Behöver du läkare?

Kommunen har inga egna läkare. Region Västernorrland ansvarar för läkarvård inom hemsjukvården. Om du har hemsjukvård och är i behov av läkare kontakta din distriktssköterska som hjälper dig.

Du kan även ringa sjukvårdsupplysningen på telefon 1177.

Vid nödsituation ring 112.

Det finns tre hälsocentraler inom Kramfors kommun.

Hälsocentralen Nyland, Biskopsgatan 1, 0612-77 15 35
Hälsocentralen Kramfors, Bruksgatan 12-14, 0612-860 42
Hälsocentralen Höga Kusten Ullånger, Vårdhemsvägen 2, 0613-71 11 01

Mer kontaktuppgifter till Hälsocentralerna inom Kramfors kommun hittar du under Relaterade länkar på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg