Ådalsskolan

Du får vara den du är...

För oss på skolan är elevens möjligheter att få vara sig själv en grundförutsättning. Vårt arbete med grundläggande värderingar, människors lika värde, tolerans och medmänsklighet ska mynna ut i att eleverna kan vistas i skolan i trygghet.

... och du kan bli vad du vill

När eleven väl känner sig trygg i skolan, finns alla möjligheter att sikta mot framtiden. Med hjälp av våra pedagoger, studie- och yrkesvägledare, APL-platser och ifall du behöver hjälp och stöd elevhälsan, är vårt fokus att vägleda dig till ditt mål.

Näringslivskontakt och APL

Ådalsskolan är omgiven av ansvarstagande och mycket kompetenta företagare. Genom ett ömsesidigt väl fungerande samarbete erbjuder skolan väl fungerande APL-platser och erbjuder det lokala näringslivet inflytande över utbildningen. 


Visa karta med alla teman i eget fönster

Uppdaterad: Sidansvarig: Krister Åkerlund