Betyg i gymnasieskolan

Betyg sätts efter varje avslutad kurs. Betyget visar hur eleven har uppnått de nationella kunskapskraven som finns för respektive ämne. Som stöd för betygsättningen finns kunskapskrav för olika betygssteg i de olika ämnena.

Betygsskala

Från och med läsåret 2011/12 infördes en ny betygsskala. Den nya betygsskalan innehåller 6 steg. Betygsstegen har beteckningarna A, B, C, D, E och F där A-E står för godkända resultat och F står för ej godkänt resultat. Om underlag för bedömning av en elevs kunskaper saknas på grund av elevens frånvaro ska betyg inte sättas.

Nationellt fastställda kunskapskrav finns till de nya kursplanerna.

I gymnasieskolan infördes den nya betygsskalan för de elever som påbörjade utbildning efter den 1 juli 2011.

Efter varje termin får eleven ett utdrag ur betygskatalogen hemskickat. Betygen kan ses av vårdnadhavare i IST Home Skola appen. Eleverna kan se betygen i elevingången i IST administration.

Gamla betyg / Betygskopior

Om du behöver en kopia av ditt gamla betyg vänder du dig till den skola där du gick. Om du har gått på Ådalsskolan kan du beställa betygskopia genom vår e-tjänst. Länk till denna finns under "Relaterade e-tjänster" på denna sida. Kontaktuppgifter till våra skolor hittar du i kontaktrutan för respektive skola.

Notera: Betygskopia från Ådalsskolan kostar 156 kr för digital kopia och 63 kr för papperskopia via post.

Uppdaterad: Sidansvarig: Krister Åkerlund