Avfallstrappan i 5 steg, från lägst till högst: Deponi, energiåtervinning, materialåtervinning, återbruk och minskat avfall.

Avfallstrappan

I Sverige och i Kramfors är vi bra på att återvinna, men vi kan alltid bli bättre! Visste du att plockanalyser av soporna i Kramfors visar på att det typiska hushållet i vår kommun slänger nästan 35 procent tidnings- och förpackningsmaterial direkt i soptunnan? Det är material som ska sorteras ut och återvinnas till nya produkter istället för att brännas i ett kraftvärmeverk tillsammans med övriga hushållssopor.

Avfallstrappan visar hur vi ska ta hand om vårt avfall och hur varje steg uppåt i trappan innebär en vinst för miljön. Dess uppbyggnad grundar sig på ett EU-direktiv och är antaget i den svenska miljöbalken.

Längst ner i trappan finner vi "Deponera", en anhalt där varken material eller energi kan tas till vara och där alla resurser som krävts för att tillverka produkten därmed går förlorade. Längst upp finner vi "Minska avfall", vilket vi gör genom att handla smart och minimera utvinningen av olika resurser för att producera nya produkter. Det är det översta steget i trappan vi strävar efter att nå.

När avfallsmängderna minskar så behöver vi inte använda lika mycket material och energi från vår planet för att skapa nya produkter och vi behöver inte heller använda lika mycket bränsle och andra resurser för att hantera avfallet. Här i Kramfors kommun innebär det dessutom att du som fastighetsägare får en billigare renhållningsfaktura då avgiften för sophämtning till viss del är viktbaserad.

Avfallstrappans olika steg

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Tekniska avdelningen
Besöksadress
Ringvägen 34, vån 4, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
Tekniska avdelningen
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Annamaria Berglund
annamaria.berglund@kramfors.se

Tel: 0612-800 00