Närbild på metallskrot i komprimerade balar

Materialåtervinning

Allt vi använder innehåller material och ämnen som kan vara både värdefulla och farliga för människor och miljö. Genom att sortera sopor kan mängder av resurser sparas. När materialen återvinns och används till nya produkter, när energin tas till vara och när farliga ämnen hanteras och slutförvaras på ett säkert sätt vinner vi en stor nytta för miljön.

I Kramfors kommun kan du som boende hjälpa till med återvinningen genom att källsortera och lämna dina tidningar och förpackningar vid en återvinningsstation. Se mer om detta under sidan för Förpackningar och tidningar i menyn. Du kan också lämna grovsopor och farligt avfall vid Högbergets återvinningscentral samt enligt anvisning till Miljöbil och Grovsopsinsamling.

Vad händer med det sorterade avfallet?

Vad händer med allt det avfall som sorteras ut och lämnas in av privatpersoner och verksamheter? Här nedan berättar vi hur återvinningsprocesserna ser ut för de vanligaste avfallstyperna.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
tekniska avdelningen
Ringvägen 34, vån 4, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Annamaria Berglund
annamaria.berglund@kramfors.se
Tel: 0612-800 00