Ida har en overall på sig och en hjälm. Hon står framför några bilar. Sandra sitter vi datorn och håller upp en broschyr som visar de resor som planeras.

Ida vid en aktivitet på Young Wheels och Sandra, fritidskonsulent, visar upp foldern med resor.

05 juli 2023

Fritidsverksamhet inom Funktionsstöd - ren glädje!

Att ha något att göra på fritiden och träffa kompisar är viktigt för de flesta människors välbefinnande. För att alla ska ges möjlighet till en aktiv fritid erbjuder vi inom Funktionsstöd olika fritidsaktiviteter till vår målgrupp.

Fritidsaktiviteter ger både glädje i vardagen och kan stärka personens syn på sig själv och sin förmåga. Därför är vi glada att vi har vår fritidskonsulent Sandra Magnusson som planerar och genomför varierande aktiviteter varje vecka.

– Målet är att det ska finnas något som passar alla, berättar Sandra.

Förutom egna idéer tas förslag på aktiviteter in från brukare och personal. Allt för att möta önskemål, intressen och behov.

Ida Nylén är en av deltagarna från Funktionsstöd som har varit med i samarbetet med Young Wheels vid bygget av en folkracebil. Hon tycker att fritiden är bra för att den hjälper henne att komma ut och hitta på roliga saker
tillsammans med andra.

– Att jobba med bilen var så roligt och intressant. Jag var jättenervös när jag skulle köra, men det gick bra, berättar Ida.

Exempel på andra aktiviteter som erbjudits den senaste tiden är grill- och fiskekväll vid Icktjärn, sommarfirande med bakning av jordgubbstårta och temakvällar. En annan populär del av verksamheten är sommarresorna.

Fritidsverksamheten arrangerar varje år ett antal resor. I år ordnas bland annat kryssning till Ystad/Österlen/Visby och resor till Stockholm, Örnsköldsvik och Diggiloo.

Att verksamheterna uppskattas är positivt för Sandra, som trivs med sitt jobb och är engagerad i sin roll.

– Det enda jag ser när jag gör de här fritidsaktiviteterna är glädje, ren glädje, säger hon.

 

FAKTA/Funktionsstöd

  • För den som har funktionsnedsättning finns olika stödinsatser som man kan ha rätt till utifrån LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) och SoL (Socialtjänstlagen)

  • En funktionsnedsättning betyder att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara i olika grad och
    påverka livet på olika sätt till exempel svårigheter att vara delaktig i arbetslivet, utbildning, i fritidsaktiviteter eller i sociala relationer.

  • Alla medborgare ska ha möjlighet till ett så självständigt, stimulerande och tryggt liv som möjligt.

  • Inom funktionsstöd ger vi individanpassat stöd till personer med funktionsnedsättningar i deras vardag genom kompetens, ett gott
    bemötande och en god service.
Stöd & omsorg

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Mikael Gidlöf
Chef välfärdsförvaltningen
mikael.gidlof@kramfors.se

Serie om Funktionsstöd

Artikeln ingår i en serie om Funktionsstöd. Läs gärna även andra publicerade nyheter.

Gruppbostad/LSS-boende

Servicebostad enligt LSS

Daglig verksamhet

Boendestöd

Fritidsverksamhet

Korttidsboende

Personlig assistans