Bokstart

Kramfors bibliotek beviljades 2020, tillsammans med förskolan och barnhälsovården, medel från Kulturrådet för att driva projektet Bokstart i Kramfors kommun. Bokstart är en nationell satsning med syfte att stärka små barns språkutveckling.

Under projektet har biblioteket tillsammans med förskolan och BVC byggt kapprumsbibliotek på samtliga kommunala förskolor och på kommunens två barnavårdscentraler. Tanken är att alla barn, oavsett vilken förskola de går eller vilken BVC de besöker, ska ha en likvärdig tillgång till böcker och läsning. Biblioteket har tillsammans med barnhälsovården tagit fram en ny gåvobok till alla nyfödda samt en gåvobok till barn när de blir åtta månader gamla. Tillsammans med gåvoböckerna får alla barn och föräldrar en Bokstartskasse med informationsmaterial om kommunikation och läsning. Förskolan delar även de ut en gåvobok, den får alla barn när de introduceras i förskolan. Tillsammans med barnhälsoteamet har biblioteket tagit fram ett bokrecept. Bokreceptet skrivs ut av specialpedagog eller sköterska på BVC till barn som behöver extra stöd i sitt språk. Receptet lämnas sedan in på biblioteket där bibliotekarierna hjälper vårdnadshavare att låna lämpliga böcker.

Projektet, som har varit treårigt, är nu avslutat. Alla ingående delar i projektet har nu blivit en del av de olika verksamheternas ordinarie arbete. För att säkerställa att samarbetet fortlöper har en överenskommelse tagits fram, som alla verksamheter skrivit under och följer. Överenskommelsen ska följas upp årligen. Ansvarig för Bokstart i Kramfors är Victoria Jonsson, bibliotekarie på Kramfors bibliotek.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Projektledare Bokstart
Victoria Jonsson
Tel: 0612-802 65
victoria.jonsson@kramfors.se