foto Christine Norgren Nordlöf

Grämestaskolan F-3

Grämestaskolan är skolan mellan broarna. Skolan är belägen ca 1 mil norr om Höga Kustenbron och nästan granne med Sandöbron. Närmaste samhälle är Lunde. Skolan har en stimulerande och funktionell skolgård, här finns såväl asfalterade ytor som skogspartier. Skolans utemiljö är både trygg och utmanande vilket erbjuder eleverna spännande och roliga möjligheter till lek och lärande. Skolgården används ofta i undervisningen.

Grämestaskolan är en Fskk-3 grundskola med fritidshemsverksamhet.

Skolan arbetar tematiskt och praktiskt för att skapa sammanhang för och stimulera elevernas alla sinnen. På detta sätt ökar elevernas nyfikenhet och motivation för skolarbetet. För att stärka gemenskapen och minska anonymiteten har skolan temadagar i åldersblandade grupper. Grämestaskolan har ett nära samarbete med kulturskolan med körsång, teater och storsamlingar som återkommande aktiviteter.

Fritidsverksamheten arbetar för att barnen ska få en meningsfull fritid. Genom att stödja barnen i deras utveckling, att öva kreativiteten och förmågan att ta ansvar för sig själva och andra. Delaktighet och fri lek är viktiga delar i fritidsverksamheten.

Hitta oss på kartan

Den gröna symbolen i kartan visar platsen för skolan.

I kartan kan du zooma in och zooma ut (plus- och minussymboler) samt förflytta dig i kartan med muspekaren. Vill du öppna kartan i helskärmsläge, välj den tredje symbolen från topp. Avmarkera symbolen när du vill lämna helskärmsläget.


Visa karta med alla teman i eget fönster

Visa karta med alla teman i eget fönster

Via länken under kartbilden når du kartor med olika teman. När du öppnat kartan kan du välja olika teman (vyer) genom att tända och släcka lager i kartan. Se exempelvis menyn i kartan och välj Barn & utbildning och välj att tända och släcka lager i underrubrikerna.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Rektor
Christine Norgren Nordlöf
Tel: 0612-81 06 70
christine.norgrennordlof@
kramfors.se

Förskoleklass/fritids
0612-81 06 72
070-190 65 21

Personalrum
0612-81 06 71
070-190 65 04

Postadress
Kramfors kommun, Grämestaskolan
872 80 Kramfors

Besöksadress
Grämesta 271
872 93 Lunde

Kom in kundtjänst
Tel:0612-800 00

kommun@kramfors.se