Gudmundråskolan, Kramfors

Gudmundråskolan 7-9

Gudmundråskolan ligger centralt i Kramfors med närhet till buss- och tågstation. Vi har förmånen att ha nära till kommunens nyanlagda idrottsplats som används flitigt under idrottslektionerna och även tennisbanor finns att tillgå. Simhall, tennishall och stor idrottshall med flera faciliteter ligger också vägg i vägg.

Gudmundråskolan är en 7-9 enhet med ca 360 elever och ca 50 medarbetare. Skolan har 5 paralleller och de flesta undervisningsgrupper har cirka 25 elever. I vår verksamhet ingår även en förberedelseklass för nyanlända där bl.a. modersmålslärare och studiehandledare stöttar elever i studierna. Personalen är organiserad i ämneslag och arbetslag där kollegialt lärande samt elevfokus är en självklarhet för att ge eleverna möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Skolan arbetar aktivt med värdegrundsarbete och att skapa god arbetsmiljö för både elever och personal. Vi lägger stor vikt vid elevernas förhållningssätt mot varandra. Vi sätter tydliga gränser för hur vi ska uppträda mot varandra där ansvar, hänsyn och respekt är viktiga ledord. Fr.o.m. läsåret 19/20 har skolan två socialpedagogtjänster med syftet att tillföra beteendevetenskaplig kompetens i verksamhetens elevhälsoarbete. På skolan har vi även StudieNavet där elevers individuella behov av pedagogiskt stöd kan tillgodoses.

På Gudmundråskolan har vi sedan 21.03.15 kameraövervakning.

Kameraövervakningen på Gudmundråskolan har till syfte att:

  • förebygga handlingar som är brottsliga eller hotar liv och hälsa för elever och personal i skolans lokaler
  • möjliggöra att rättsvårdande myndigheter utreder brott
  • underlätta insatser från räddningstjänst och polis vid händelser som hotar liv och hälsa.

Kameraövervakningen baseras på skyldigheten att bedriva grundskoleverksamhet och följa skollagen och arbetsmiljölagen.

Filmmaterialet kommer lagras för att kunna uppfylla syftena med kameraövervakningen. Filmmaterialet lagras i 1 månad.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för kameraövervakning och hantering av personuppgifter. www.datainspektionen.se Länk till annan webbplats.

Hitta oss på kartan

Den gröna symbolen i kartan visar platsen för skolan.

I kartan kan du zooma in och zooma ut (plus- och minussymboler) samt förflytta dig i kartan med muspekaren. Vill du öppna kartan i helskärmsläge, välj den tredje symbolen från topp. Avmarkera symbolen när du vill lämna helskärmsläget.


Visa karta med alla teman i eget fönster

Visa karta med alla teman i eget fönster

Via länken under kartbilden når du kartor med olika teman. När du öppnat kartan kan du välja olika teman (vyer) genom att tända och släcka lager i kartan. Se exempelvis menyn i kartan och välj Barn & utbildning och välj att tända och släcka lager i underrubrikerna.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Rektor Åk 9
Marie Melin
Tel: 0612-80430
marie.melin@kramfors.se

Biträdande rektor Åk 7-8
Anneli Gustavsson
Tel: 0612-804 81
anneli.gustavsson@kramfors.se

Biträdande rektor
Elevhälsa och Studienavet ÅK 7-9
Ann-Louise Nordlöf
Tel: 0612-804 82
ann-louise.nordlof@kramfors.se

Postadress
Gudmundråskolan

Kramfors kommun
872 80 Kramfors

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

kommun@kramfors.se