Skarpåkersskolan F-3

Inför läsåret 2014/2015 stod Skarpåkersskolan klar att tas i bruk. Skolan arkitektur präglas av flexibilitet och miljötänk. Samnyttjande av lokaler är en genomgående tanke bakom bygget där grundskolans och fritidshemmets lokaler är gemensamma. Torget med bibliotek, scen och gradäng ger ett öppet, ljust och välkomnande intryck när man kommer in i skolan vilket också ska prägla vår verksamhet – en öppen, ljus och välkomnande skola.

Skolan är belägen 1km från Kramfors centrum med närhet till naturen. Även skolgården har fått en upprustning och erbjuder eleverna många varierande, utvecklande och roliga aktiviteter. Kommunens nyanlagda idrottsplats finns nära och ger möjlighet till spännande utmaningar och används såväl under skoltid som under fritidstid.

På Skarpåksskolan går elever från förskoleklass till årskurs 3 i grundskolan samt fritidshemsverksamhet. På skolan går drygt 280 elever varav 72 elever i förskoleklass. 170 av skolans elever är inskrivna i fritidshemsverksamheten. Skolan är organiserad i åldershomogena klasser med tre klasser/åldersgrupp. Varje avdelning har ett allrum från vilket de tre klassrummen utgår. I anslutning till allrummet finns även pedagogernas gemensamma arbetsrum.

För att skapa en bra lärandemiljö för eleverna samverkar lärare, förskollärare och fritidshemspersonal mellan verksamhetsformerna. Personalen är organiserad i arbetslag där lärar- och fritidshemspersonal för respektive åldersgrupp ingår. Skolan har genomgående behörig personal på alla positioner.

Fritidsverksamheten arbetar för att barnen ska få en meningsfull fritid. Genom att stödja barnen i deras utveckling, att öva kreativiteten och förmågan att ta ansvar för sig själva och andra. Delaktighet och fri lek är viktiga delar i fritidverksamheten.

Hitta oss på kartan

Den gröna symbolen i kartan visar platsen för skolan.

I kartan kan du zooma in och zooma ut (plus- och minussymboler) samt förflytta dig i kartan med muspekaren. Vill du öppna kartan i helskärmsläge, välj den tredje symbolen från topp. Avmarkera symbolen när du vill lämna helskärmsläget.


Visa karta med alla teman i eget fönster

Visa karta med alla teman i eget fönster

Via länken under kartbilden når du kartor med olika teman. När du öppnat kartan kan du välja olika teman (vyer) genom att tända och släcka lager i kartan. Se exempelvis menyn i kartan och välj Barn & utbildning och välj att tända och släcka lager i underrubrikerna.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Rektor
Christine Norgren Nordlöf
Tel: 0612-81 06 70
christine.norgrennordlof@
kramfors.se

Biträdande rektor
Cristina Almqvist
Tel: 0612-81 06 75

Postadress
Kramfors kommun
Skarpåkersskolan
872 80 Kramfors

Besöksadress
Gumåsvägen 40
872 31 Kramfors

Kom in, kundtjänst
Tel: 0612-800 00

kommun@kramfors.se