Din elproduktion

Genom att använda solkartan kan du se hur mycket solen strålar på ditt tak, vika delar av taket som passar bäst för en solcellsanläggning och hur mycket el du kan producera under ett år.

Så använder du solkartan

Analys av solenergipotential på tak (tvådimensionell vy)

Zooma in på kartan och klicka på det hus du är intresserad av. Takytan är indelad i tre färger. Färgerna representerar olika energiklasser som visar hur mycket solen strålar på olika delar av taket.

Skugga från andra byggnader, vegetation och skorstenar är medräknade i kalkylen.

För att få fram den uppskattade elproduktionen fyller du i systemverkningsgraden för det solcellssystem som du vill investera i. Systemverkningsgrad anger hur effektivt solcellssystemet omvandlar solstrålarna till användbar solenergi. Du kan ange 1–20 procent och en normal systemverkningsgrad ligger på cirka 16 procent.

Ange också hur många kvadratmeter solpaneler du tänker installera. Tänk på att till exempel stegar för sotning och skydd för snöras minskar ytan du kan använda till solpaneler.

I diagrammet ser du energiklasserna för de takytor som du kan använda till solcellspaneler. Du ser också hur många kvadratmeter solceller det blir för respektive energiklass. Klicka och dra i den gråmarkerade delen för att öka eller minska ytan för ditt solcellssystem.

Analys av solens strålar på tak och fasader (3D)

I solkartan kan du också uppskatta hur mycket solenergi som når fasader under ett genomsnittligt år. Genom att klicka på knappen i nedre vänstra hörnet på dialogrutan som beskrivs ovan får du tillgång till denna information:

  • När du klickar på knappen öppnas en interaktiv 3D-vy för den byggnad du valt.

  • Du kan vrida vyn och zooma in olika delar av byggnaden.

  • I 3D-vyn finns uppgifter om total potentiell solstrålning på byggnadens tak respektive fasader. Det finns även diagram som beskriver hur stora ytor (vertikal y-axel) som uppfyller olika energiklasser (horisontell x-axel). Uppgifter om solstrålning på tak för vald byggnad är identisk med den som presenteras i den första dialogrutan (2D).

  • Det är samma energiklasser på både tak och fasader, tänk på att angivna siffror beskriver årlig solstrålning på tak och fasader och inte den solel som är möjlig att producera. Solstrålningen redovisas individuellt för varje byggnadskropp även om det finns flera fastigheter i samma byggnad, exempelvis radhus.

  • Spara uträkningen som en pdf-fil genom att trycka på knappen längst ned till vänster. Ta med kartan till en leverantör för att få hjälp med att ta fram ett solcellssystem som passar för ditt tak.

Solkartan har finansierats av Region Västernorrland och Energimyndigheten.

Loggor för Region Västernorrland och Energimyndigheten

Uppdaterad: Sidansvarig: Erik Andrèe

Kontakt

Kontaktperson
Benny Wälitalo
Energi- och klimatrådgivare
Tel: 0612-803 54
Mobil: 070-246 48 09
benny.walitalo@solleftea.se

Besökstider:
Onsdag & torsdag 8.30–16.00. Besök behöver bokas i förväg.