Mur, plank och staket

Plank, stängsel och staket kan användas för att minska buller och insyn, markera tomtgränsen eller hindra barn och djur att ta sig ut på vägen. Det kan också vara användbart med en mur eller stödmur för att få en plan yta i en tomt med mycket lutning. Eller göra trädgården mer ombonad med en spalje för växter att klättra på. Här kan du läsa vad som gäller för det.

Att kolla innan du bygger

Innan du ansöker om bygglov finns vissa saker som kan vara bra att kolla upp.

Behövs bygglov?

Det gäller olika regler beroende på vad vi vill göra och var du bor. Klicka på det som gäller för dig för att läsa mer.

Plank

Ett plank är i de flesta fall både högre och tätare än ett staket och oftast är planket utformat på ett sådant sätt att det inte går att se igenom. Generellt bedöms plank/högre staket vara olämpligt mot gata eller grönområde. Undantag kan förekomma vid högt trafikerade vägar för att minska buller inom industriområden och vid kommunens återvinningsstationer. Planket ska gå att sköta om från din fastighet, vilket innebär att det behöver stå 0,5 – 1 meter in på din tomt.

Du behöver bygglov om du ska bygga ett plank.

Undantag från bygglov finns för plank runt en uteplats, om det är inom 3,6 meter från bostadshuset. Läs mer på Uteplats.

Mur och stödmur

Om muren eller stödmuren är under 50 centimeter räknas det som kantstenar och inte som mur. För en stödmur som är högre än 50 centimeter behövs det marklov eftersom den ändrar marknivån. Muren ska gå att sköta om från din fastighet, vilket innebär att det behöver stå 0,5 – 1 meter in på din tomt.

Du behöver bygglov om du ska bygga en mur eller stödmur.

Undantag från bygglov finns för mur runt en uteplats, om det är inom 3,6 meter från bostadshuset. Läs mer på Uteplats.

Staket

Staket ska vara utformade så att de delvis går att se igenom, och ha en genomsiktlighet på minst 50%. Om det är tätt så räknas det som ett plank. Staketet ska gå att sköta om från din fastighet, vilket innebär att det behöver stå 0,5 – 1 meter in på din tomt.

Staket som maximalt är 1,2 m högt och utformat så att det går att se igenom behöver inte bygglov eller anmälan. Annars räknas det som plank.

Stängsel eller spaljé

Stängsel ska vara utformade så att de går att se igenom, och ha en genomsiktlighet på minst 50%. Om det är tätt så räknas det som ett plank. Inom bostadsområdet kan det vara olämpligt att anordna stängsel med hänsyn till karaktären. Inom industriområden kan det passa bättre. Stängslet ska gå att sköta om från din fastighet, vilket innebär att det behöver stå 0,5 – 1 meter in på din tomt.

En spaljé är många gånger lika hög som ett plank men går att se igenom helt, förutom eventuell klängande växlighet som kanske anordnas till.

Stängsel är utformat så att det går att se igenom behöver inget bygglov eller anmälan.

Plank

Ett plank är i de flesta fall både högre och tätare än ett staket och oftast är planket utformat på ett sådant sätt att det inte går att se igenom. Generellt bedöms plank/högre staket vara olämpligt mot gata eller grönområde. Undantag kan förekomma vid högt trafikerade vägar för att minska buller inom industriområden och vid kommunens återvinningsstationer. Planket ska gå att sköta om från din fastighet, vilket innebär att det behöver stå 0,5 – 1 meter in på din tomt.

Du behöver inte bygglov för plank vid ditt bostadshus om de är mer än 4,5 meter från tomtgränsen. Om du har fått grannens medgivande kan du sätta det näramre gränsen utan bygglov. Är det närmare än 4,5 meter till gränsen mot gata, allmän platsmark, park eller grönområde behövs bygglov.

Mur och stödmur

Om muren eller stödmuren är under 50 centimeter räknas det som kantstenar och inte som mur. För en stödmur som är högre än 50 centimeter behövs det marklov eftersom den ändrar marknivån. Muren ska gå att sköta om från din fastighet, vilket innebär att det behöver stå 0,5 – 1 meter in på din tomt.

Du behöver inte bygglov för mur eller stödmur vid ditt bostadshus om de är mer än 4,5 meter från tomtgränsen. Om du har fått grannens medgivande kan du sätta det näramre gränsen utan bygglov. Är det närmare än 4,5 meter till gränsen mot gata, allmän platsmark, park eller grönområde behövs bygglov.

Staket

Staket ska vara utformade så att de delvis går att se igenom, och ha en genomsiktlighet på minst 50%. Om det är tätt så räknas det som ett plank. Staketet ska gå att sköta om från din fastighet, vilket innebär att det behöver stå 0,5 – 1 meter in på din tomt.

Staket som maximalt är 1,2 m högt och utformat så att det går att se igenom behöver inte bygglov eller anmälan.

Stängsel eller spaljé

Stängsel ska vara utformade så att de går att se igenom, och ha en genomsiktlighet på minst 50%. Om det är tätt så räknas det som ett plank. Inom bostadsområdet kan det vara olämpligt att anordna stängsel med hänsyn till karaktären. Inom industriområden kan det passa bättre. Stängslet ska gå att sköta om från din fastighet, vilket innebär att det behöver stå 0,5 – 1 meter in på din tomt.

En spaljé är många gånger lika hög som ett plank men går att se igenom helt, förutom eventuell klängande växlighet som kanske anordnas till.

Stängsel är utformat så att det går att se igenom behöver inget bygglov eller anmälan.

Din ansökan

De handlingar som behövs vid ansökan är:

  • Ansökningsblankett, se relaterade dokument eller använd e-tjänsten.
  • Situationsplan. Rita var på tomten planket, muren, stödmuren eller staketet placeras. Skriv avstånd till fastighetsgräns eller närliggande byggnader.
  • Detaljritning på plank, mur, stödmur eller staket. Visa höjd, bredd, längd, utformning och färg.
  • Markplaneringsritning (stödmur)
  • Sektionsritning (stödmur)
  • Kontrollplan

Ritningarna ska vara fackmässigt utförda. Under Exempel ritningar, kontrollplan och handlingar hittar du exempel på hur ritningar och kontrollplan ska utformas och vad de ska innehålla.

En handläggare kan om det behövs begära in fler ritningar eller anmälan om kontrollansvarig.

Dags att ansöka

Skicka gärna in din ansökan digitalt via vår e-tjänst. Det går även att mejla eller att skicka via post till vårt kontor.

När din ansökan kommit in till oss kommer en handläggare att granska det du skickat in. Om ansökan inte är komplett får du ett föreläggande om komplettering. Det betyder att du måste komplettera handlingarna inom en viss tid. När alla handlingar och ritningar finns har vi 10 veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov. Läs mer på Bygglov från start till mål.

Avgift

När du ansöker tar vi ut en fast avgift för bygglov och anmälan. Kolla vad det kostar på Så mycket kostar bygglov, anmälan och dispens.

Rådgivning

Vi på miljö- och byggavdelningen hjälper dig gärna med din ansökan. Vi kan ge tips och råd i hur handlingar och ritningarna ska se ut och förklara hur processen går till.

Uppdaterad: Sidansvarig: Nazdar Hussein

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Ringvägen 34, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se