Samverkan biståndsmyndighet, arbetsterapeut och fysioterapeut

Projektet har tre spår, som alla syftar till att minska behovet av eller skjuta behovet av stöd framåt. Fallförebyggande insatser förväntas minska risken för fall och intensiv hemrehabilitering riktad under en tidsbegränsad period till en specifik målgrupp.

Projektet pågår under två år och målsättningen är att den enskilde ska ha ett minskat behov av hemtjänst.

Fallförebyggande insatser

Vid ansökan om trygghetslarm erbjuds den enskilde att få evidensbaserade fallpreventiva insatser av fysioterapeut i hemmet.

Aktivitets-/funktionsbedömning inför biståndsbeslut (tidigare projektet Möjliggöra egen aktivitetsförmåga, MEA)

Under perioden 2021-2023 genomfördes projektet Möjliggöra egen aktivitetsförmåga där professionen arbetsterapeut tillfördes i processen vid ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen.

Utvärderingen visar att arbetsterapeutiska insatser ger en ökad självständighet hos den enskilde med ett minskat behov av hemtjänstinsatser som följd. Utifrån resultatet fattades beslut om att göra arbetssättet bestående och fortsätta arbetet samordnat med projektet Intensiv hemrehabilitering (IHR).

Intensiv hemrehabilitering (IHR)

Under hösten 2023 startades projektet Intensiv hemrehabilitering inom äldreomsorgen, där arbetsterapeut och fysioterapeut tillförts. Dels för att fortsätta arbetssättet med aktivitets- och funktionsbedömningar inför biståndsbeslut, dels för att arbeta med de nya spåren fallförebyggande insatser och intensiv hemrehabilitering.

Läs ett konkret exempel

Hasse har fått livet tillbaka med rehabilitering i hemmet

Hasse och Eva gör olika övningar.

Hasse Söderlund har trivts med de besök han fått av fysioterapeuten Eva Ottosson.

Visste du att alla som ansöker om trygghetslarm hos oss även har chans att få träffa en fysioterapeut och en arbetsterapeut för att undvika fall i och kring hemmet? Hans Söderlund i Hol, Noraström, är en av de som nappat på erbjudandet.

– Det här är verkligen det bästa som har hänt mig! Med hjälp av övningar och stöttning har jag återhämtat mig efter en tuff operation och jag har också fått hjälpmedel så att jag nu kan gå obehindrat inne samt göra promenader utomhus.

Läs mer om Hasse

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Samordnare
God och nära vård Kramfors
Anna Böhlenius
Tel: 0612-803 84

Kontaktbrevlåda:
naravard@kramfors.se