Slamtömning

Schemalagd tömning av trekammarbrunnar och minireningsverk görs en gång per år för permanenthus och vartannat år för fritidshus. Det är avdelningen för Miljö- och hälsa som beslutar om dispens för förlängt hämtningsintervall för avloppsslam. Du finner länk till avdelningen i menyn för Relaterade länkar på denna sida.

För slutna tankar, BDT-brunnar och fosforfiltermaterial ringer du och beställer tömning av hos vår entreprenör. Tömning sker normalt inom 14 dagar efter beställning. Vill du ha tömt snabbare kan du få det mot en tilläggsavgift, se längre ner på sidan. Kom ihåg att ringa i god tid. Speciellt på sommaren är det många som ringer och vill få tömt. Det finns även möjlighet att ingå i den schemalagda tömningen om du vill ha tömt varje år, så att du slipper ringa och beställa.

Avgifter för slamtömning finner du via menyn för Relaterade länkar.

Att tänka på vid tömning

Fastighetsägaren är skyldig att se till att avloppsanläggningen är lätt tillgänglig för tömning. Enskild väg och tomtmark som utnyttjas vid hämtning ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon och medger vändmöjlighet.

  • Se till att vägen fram till brunnen är framkomlig för slambilen och att träd, kvistar och buskar inte hindrar den att komma fram.
  • Röj fram brunnen från gräs och sly så att den syns, markera gärna ut den med en käpp så att den syns och se till att brunnslocket inte är övergrävt.
  • Är tillfartsvägen avstängd med tillexempel vägbom måste du kontakta vår entreprenör och meddela när den är öppen eller var nyckel finns att hämta.
  • Avståndet mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn får inte överstiga 20 meter.

Arbetsmiljöproblem vid slamtömning

Slamsugning av slutna tankar och slamavskiljare vid enskilda avlopp innehåller flera moment av tungt arbete. Sugslangen ska dras fram till tanken/slamavskiljaren, locket avlägsnas och slangen föras ned och hållas på plats under själva slamsugningen. Slangdragning vid slamtömning är tungt och kräver dragkrafter högt över de nivåer som finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Något som är väldigt viktigt är att det är röjt fram till brunnen. I regel behöver det dras slang från uppställningsplatsen av lastbilen till brunnen. Hinder i transportvägen kan vara buskar, staket, diken etcetra. Det förekommer att man behöver dra slang ända upp till 70 meter, ibland i oländig terräng, och upp på höjder. En röjd framkomlighet minskar även risk för fallolyckor, getingstick, fästingbett och ormbett etcetra.

Tunga brunnslock

Ett gammalt betonglock väger från 70 kilo. Idag rekommenderar Kramfors kommun att byta lock som väger över 25 kilo till lätt lock. Under en arbetsdag kan en slamsugchaufför lyfta uppemot 20 lock, ett manuellt mycket tungt arbete.

Enligt arbetsmiljöreglerna får ett brunnslock som kan dras åt sidan vid tömningen väga max 25 kilo. Om locket istället behöver lyftas bort vid tömningen får det inte väga mer än 15 kilo. Kommunen har samma regler i sina föreskrifter för renhållning:

"Lock och manlucka ska kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt vid tömning. Lucka eller lock som måste lyftas får maximalt väga 15 kilo. Kan ett lock skjutas åt sidan utan att lyftas kan en vikt på 25 kilo accepteras."

Som ett led i att förbättra arbetsmiljön för slamtömmaren har kommunen infört en ny avgift från och med 2016. Väger brunnslocket mer än 25 kilo kommer fastighetsägaren att debiteras 400 kronor extra per tömning.

Kommunen uppmanar därför alla fastighetsägare att byta till ett lätt brunnslock. Det finns olika tillverkare av lätta brunnslock, men det är viktigt att välja ett lock som är barnsäkert och som uppfyller Boverkets byggregler. Exempel på tillverkare är Svenska brunnslock, Brunnspecialisten och Kombiringen, se länkar i menyn för Relaterade länkar.

Behöver din brunn tömmas inom 24h?

Förbered dig genom att ha svar på dessa frågor innan du ringer och beställer en akut tömning av din brunn. Kanske är läget inte lika akut som man först kan tro.

  • Rinner vattnet undan vid tappställena som handfat, dusch och går det att spola i toaletten?
  • Har du lyft på brunnslocket och tittat ned i brunnen?
  • Ser man inloppsrör och utloppsrör då man tittar ned i brunnen?
  • Ligger utloppsrören under eller över vattennivån i brunnen?
  • Kommer det vatten genom utloppsröret ut i brunnen då ni spolar inne i huset?

Färgmarkering av tömda brunnar

När brunnen är tömd sprutas en liten "dutt" med färg på locket av slamtömmaren. Färgen sitter kvar cirka ett år tills den nötts bort av väder och vind. Det kommer vara olika färger varje år. Under 2020 är färgen röd. Tidigare färger var 2019 grön, 2018 gult och 2017 blått.

Märkningen görs för att kunden på ett lätt sätt ska kunna kontrollera om tömning gjorts eller inte. Det kan vara svårt att se om brunnen är tömd eller inte bara genom att öppna locket och titta ner. Efter tömning är det helt normalt att det står vatten i brunnen. Detta vatten kommer från eventuella spolningar i huset, från en läcka mellan brunnsringarna eller bakvatten från infiltrationen.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström

Kontakt

Bohlins Slamsugning AB
info@bohlinsab.nu
Tel: 070-514 61 61

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
tekniska avdelningen
Ringvägen 34, vån 4, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.