Miljöbilen

Farligt avfall kan skada människor eller miljö om det lämnas på fel ställe. Det får inte hamna bland det övriga hushållsavfallet eller spolas ner i avloppet utan ska lämnas till särskild insamling.

Till Miljöbilen kan du lämna farligt avfall som färg, lack, lim, lösningsmedel, kemikalier, batterier, lampor, lysrör med mera.
Farligt avfall kan även lämnas till Högbergets återvinningscentral.

Vitvaror får inte lämnas till Miljöbilen utan lämnas till Grovsopsinsamlingen eller till Högbergets återvinningscentral.

Lämna allt farligt avfall från hushållet kostnadsfritt till Miljöbilen. Vi ber dig överlämna det farliga avfallet till Miljöbilens chaufför och inte lämna det utan tillsyn vid uppsamlingsplatsen.

Företag eller jordbruk får ej lämna hit.

Exempel på farligt avfall:

  • kemikalier
  • bekämpningsmedel
  • glykol
  • färg
  • olja och oljefilter
  • lösningsmedel
  • batterier
  • elprodukter
  • lim
  • lack.

Besök Sorteringsguiden om du är osäker på hur du ska sortera ditt avfall. Du finner den bland menyn för Relaterade länkar på denna sida.

Så behandlas farligt avfall

Avfallet skickas i sina förpackningar vidare till Kumla – Örebro där de förbränns vid höga temperaturer för att bryta ner föroreningar. Vid den specialanpassade förbränningsanläggningen tas energin till vara som el och som värme som går ut på det lokala fjärrvärmenätet. Rökgaserna som bildas renas medan förbränningsresterna oftast deponeras.

Mer om hur elektronik, batterier och andra avfallsslag materialåtervinns kan du läsa via menyn för Relaterade länkar på den här sidan.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström