Bostadsförsörjning

Bostadsförsörjningsprogrammet syftar till att samordna och vägleda Kramfors kommuns arbete i frågor som rör bostäder och byggande. Detta program presenterar bland annat behov av bostäder, mål, åtgärder och ställningstaganden för byggande och utvecklingen av bostadsbeståndet. Efterföljande översiktsplanering, detaljplanering och lovgivning ska ske i enlighet med innehållet i detta styrdokument.

Bostadsförsörjningsprogrammet antogs av Kramfors kommunfullmäktige 2021-02-08.

Uppdaterad: Sidansvarig: Lena Björn

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Martin Söderström
Tel: 0612-800 52
martin.soderstrom@
kramfors.se