Översiktsplan 2013

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen är ett dokument som är vägledande för kommunen och andra myndigheter i beslut gällande planering, byggande och resurshushållning. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men används som underlag för till exempel detaljplaner, vilka är juridiskt bindande.

Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2013 att anta en ny kommunövergripande översiktsplan för Kramfors kommun. Beslutet vann laga kraft den 30 maj 2013.

Uppdaterad: Sidansvarig: Karin Högström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors
kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Andreas Gylling
Tel: 0612-808 18
andreas.gylling@kramfors.se


Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.