Kramfors centrum med Wikströmska huset i bakgrunden. Sedan 1927 har Wikströms klädaffär funnits på Limstagatan i Kramfors.

Fördjupad översiktsplan

Den fördjupade översiktsplanen för Kramfors stad antogs av kommunfullmäktige i mars 2016.

Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att vägleda hur mark ska användas i framtiden och skapa förutsättningar för att utveckla Kramfors stad i önskad riktning. Planen kommer fungera som underlag vid detaljplaner och bygglov.

Uppdaterad: Sidansvarig: Marcus Grönlund