Enskilda avlopp

Om du bor i ett hus som inte går att ansluta till kommunens avloppsnät måste du ha ett enskilt avlopp för att rena avloppsvattnet. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att din avloppsanläggning uppfyller gällande reningskrav.

I Kramfors kommun finns cirka 3 800 enskilda avloppsanläggningar. Dåligt fungerande avlopp kan orsaka övergödning. Detta leder till algblomning, igenväxta sjöar och syrebrist. Vissa vattendrag är mer känsliga för övergödning än andra.

Orenat avloppsvatten kan även påverka människors hälsa. Avloppsvattnet kan påverka ditt dricksvatten men också sprida smittämnen till närliggande sjöar och vattendrag där människor vistas eller badar.

Med tanke på att det finns många enskilda avlopp i kommunen kan den sammanlagda påverkan bli stor. Därför är det viktigt att ha ett fungerande avlopp.

Är ditt avlopp bra eller dåligt?

Under Relaterade dokument på den här sidan finns en checklista för bra eller dåligt avlopp. Den kan du använda för att få en uppfattning om ditt avlopp är en fungerande anläggning som inte belastar miljön.

Ansökan och anmälan

Om du vill anlägga avloppsanläggning med WC måste du ansöka om tillstånd.

Vill du anlägga avloppsanläggning för endast bad-, disk- och tvättavloppsvatten (BDT-vatten) behöver du anmäla detta.

En anmälan ska du även lämna in om du vill installera annan toalett än WC.

Ansökan och anmälan ska skickas in till miljö och bygg. Använd gärna vår e-tjänst. Länk finns på den här sidan.

Oavsett om du söker tillstånd eller gör en anmälan - påbörja aldrig anläggningen innan du fått ett beslut från miljö och bygg! Om du anlägger en avloppsanläggning utan tillstånd alternativt anmälan kan du bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift.

Läs mer

Se dokument och länkar på den här sidan.

Uppdaterad: Sidansvarig: Erik Andrèe

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen

Besöksadress
Ringvägen 34

Postadress
Ringvägen 34
872 80 Kramfors

Kontaktpersoner
Frida Näslund
Tel: 0612-803 52
frida.naslund@kramfors.se

Gunilla Nordenmark
Tel: 0612-803 72
gunilla.nordenmark@
kramfors.se

Åsa Mattsson
Tel: 0612-803 67
asa.mattsson@kramfors.se

Linnéa Tjernström
Tel: 0612-803 68
linnea.tjernstrom@kramfors.se

Janina Holmberg
Tel: 0612-803 79
janina.holmberg@kramfors.se