Coronaviruset och covid-19

Här kan du som medborgare läsa om hur Kramfors kommun förhåller sig till och hanterar coronaviruset och sjukdomen covid-19. Sidan uppdateras fortlöpande, senast uppdaterad 2020-07-15.

NY INFORMATION

Självtesta dig via 1177 Vårdguiden för att se om du har covid-19

Från och med 2 juli kan du som har någon form av covid-19-symtom och som är folkbokförd i Västernorrland ta ett prov på dig själv för att se om du har covid-19. Du beställer ditt provtagningsmaterial genom att logga in på 1177.se. Du måste utse ett ombud som är symtomfri, att hämta provtagningsmaterialet.

Provtagningserbjudandet är personligt och du kan inte beställa åt någon annan person. Du tar sedan provet enligt de instruktioner som följer med materialet. Instruktioner finns också på 1177 Vårdguiden, där du hittar en film som visar hur provet ska tas.

1177, vårdguiden - om egenprovtagning vid covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det generella besöksförbudet på våra äldreboenden gäller fortfarande.

Socialstyrelsen ger i sina uppdaterade allmänna råd, 14 juli 2020, möjlighet för verksamhetsutövaren att göra undantag från besöksförbudet, men endast om vissa kriterier är uppfyllda och att det kan göras utan risk för smittspridning. Detta ska i så fall i första hand göras på ett säkert sätt utomhus.

Det generella besöksförbudet på äldreboenden är till för att minska risken för att brukarna ska smittas av Covid-19. Eftersom det fortfarande råder en allmän samhällsspridning av Covid -19 är det mycket viktigt att skydda de äldre från risken att bli smittade. Därför råder det generella besöksförbudet fortfarande.

Det är upp till verksamhetsutövaren att bedöma om undantag från besöksförbudet kan göras och under vilka former.

Undantag från besöksförbudet kan komma att beviljas om besökaren kan påvisa att hen har antikroppar och ej har sjukdomssymtom.

Antikroppstestet måste dock ha utförts helt i enlighet med Folkhälsomyndighetens vägledning, vara helt tillförlitligt och får ej vara äldre än sex månader.

Vi inväntar nu mer information om hur antikroppstestet ska ha utförts för att betraktas som tillförlitligt.

Vid frågor om undantag från besöksförbudet, kontakta ansvariga vid det aktuella boendet. Grundregeln är dock att ett besök måste kunna genomföras på ett säkert sätt utan risk för smittspridning.

Fortsatt besöksförbud på äldreboenden i Västernorrland, 15 juli 2020

Besök utomhus

Anhöriga som vill besöka en närstående vid något av kommunens vård- och omsorgsboenden har möjlighet att, utifrån förutsättningar på boendet, möta sin närstående utomhus bakom en plexiglasskärm. Vid det mötet är det viktigt att komma ihåg att fysisk kontakt, till exempel genom handhälsning eller kramar, inte får ske. Allt för att minska risken för smittspridning.

Här finns en sammanfattning av Folkhälsomyndighetens allmänna råd - Tillsammans kan vi bromsa smittanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ersättning till riskgrupper med anledning av Covid-19

Regeringen har beslutat om att personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19 tillfälligt kommer att ha rätt till ersättning i form av förebyggande sjukpenning. Beslutet gäller den som har en anställning som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas. Ersättningen betalas ut med ett schablonbelopp på som mest 804 kronor före skatt per dag för högst 90 dagar under perioden 1 juli–30 september.

Läs mer på forsakringskassan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besök utomhus på äldreboenden möjliggörs av plexiglas

I mitten av juni meddelade regeringen att det nationella förbudet mot besök på äldreboenden förlängs till den 31 augusti. Sedan en tid tillbaka har vi satt upp plexiglas utomhus för att göra det möjligt för boende att träffa sina anhöriga.

Besöksförbudet gäller inomhus. Utomhus är risken för smitta lägre och för att ytterligare vara på den säkra sidan har vi i likhet med många andra kommuner satt upp plexiglas i boendenas trädgårdar.

Kvarnbacken i centrala Kramfors var först ut. Viktoriagården, Kaptenen (Kramfors), Sundbrolund (Ullånger) och Nybo (Nyland) finns också med på listan.

Läs mer i nyheten.

Besök ute på äldreboenden möjliggörs av plexiglas , 30 juni 2020


UD häver reseförbud för tio länder

Utrikesdepartementet har beslutat att från och med 30 juni öppna upp för resor till följande länder; Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal och Schweiz.

Läs mer på på krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Länets statistik och fakta om covid-19

På följande länk du läsa antal bekräftade fall, antal som vårdas samt antal avlidna. Det finns även information om antal analyserade prover. Statistiken uppdateras vardagar.

Aktuellt läge i Västernorrlandlänk till annan webbplats (Region Västernorrland)

Allmänna råd inför sommarens resor

Från och med 13 juni får vi resa inom Sverige igen, så länge vi inte har några symptom på covid-19. Men det finns ändå en hel del att tänka på.

Enligt smittskyddslagen har alla människor i vårt land ett personligt ansvar för att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Därför är det viktigt att vi fortsätter följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

 • I första hand ska man gå, cykla eller använda andra färdmedel än kollektivtrafik. Den som behöver resa kollektivt bör välja alternativ där det går att boka en sittplats. Resor med till exempel spårvagn, tunnelbana och stadsbussar bör undvikas.

 • Resenärer bör hålla avstånd och i övrigt följa anvisningarna i kollektivtrafiken och i andra kollektiva färdmedel.

 • Liksom tidigare är det viktigt att hålla avstånd och att hålla en god handhygien. Större sociala sammanhang – som dop, fester, bröllop och begravningar – bör undvikas.

De nya allmänna råden trädde i kraft den 13 juni.

Allmän förskola för föräldralediga och öppnar igen

Från och med den 20 augusti är det åter möjligt för 3-5-åringar att gå 15 timmar allmän förskola. Bildningsnämnden hävde vid sitt senaste sammanträde den tillfälliga paus som rått sedan april.

Verksamheten är inte lika påverkad längre av sjukfrånvaro hos barn och personal. Man har också hittat fungerande rutiner och arbetssätt för att hantera riskerna.

Kramfors kommun önskar dock att Folkhälsomyndigheternas rekommendationer följs även fortsättningsvis. Vi vädjar också familjer att i möjligaste mån begränsa tiden på förskolan så länge pandemin pågår.

Öppna förskolan kör igång i augusti

Även Öppna förskolan på Barnbackens familjecentral har legat nere sedan mars på grund av smittorisken. Om inte den rådande situationen förändras kommer dock verksamheten att öppna igen den 3 augusti.

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information. Följande källor är säkra att följa:

 • Folkhälsomyndigheten – www.folkhalsomyndigheten.se
 • Region Västernorrland – www.rvn.se
 • Krisinformation från svenska myndigheter – www.krisinformation.se

Se direktlänkar under Relaterade länkar.


Krisledningsgrupp möts regelbundet

Kommunen har haft den centrala krisledningsgruppen aktiverad under hela våren. Krisledningsgruppen leds av kommundirektör Peter Carlstedt och samordnar alla beslut och all kommunikation kring coronaviruset och covid-19 . Från och med mitten av juni ingår krisledningsarbetet som en del i det ordinarie ledningsarbetet förutom inom välfärdsförvaltningen som har sin krisledning aktiverad. Om läget förändras kan den centrala krisledningsgruppen snabbt aktiveras igen. 

Vi följer Folkhälsomyndighetens och smittskyddsläkaren för Region Västernorrlands instruktioner för hantering av Covid-19.

Tillsammans klarar vi det här

I första hand gäller det att minska smittspridningen genom att följa gällande rekommendationer och inte belasta samhällsfunktioner i onödan. Känner du dig det allra minsta sjuk så ska du låta bli att träffa andra människor.

Vår högsta prioritet är att skydda särskilt utsatta grupper och viktiga samhällsfunktioner.

Krambo efterskänker del av lokalhyresgästers hyra

Fastighetsbolagen, Krambo AB och Kramfast AB, har beslutat att efterskänka maximalt halva hyran, under april, maj och juni 2020, för lokalhyresgäster som bedriver verksamheter i enlighet med den statliga förordningen 2020:237.


Stödjande åtgärder

För att dämpa effekten av coronaviruset riktar vi ett antal stödjande åtgärder till näringslivet i Kramfors kommun. Vi erbjuder bland annat förlängda betaltider eller avbetalningsplaner på avgifter in VA, sophantering, tillstånd och tillsyn.

Vi kortar också ned betalningstider till leverantörer med säte i kommunen samt har en generös hållning vid inställda konferenser, föredrag och resor.

www.kramfors.se/foretagsservice

Tips på två externa stöd

Region Västernorrland erbjuder förutom sina ordinarie företagsstöd även utvecklingscheckar för företag med 1-9 sysselsatta/anställda. Maximalt 150 000 kronor kan ges ut.

https://www.rvn.se/sv/Utveckling/corona/projekt--och-foretagsstodlänk till annan webbplats

För besöksnäringsföretag i Höga Kusten finns ett utvecklingsprogram med stöd för till exempel produktutveckling, sökordsoptimering och översättning.

https://hkt.hogakusten.com/hoga-kusten-utvecklingsprogramlänk till annan webbplats

Information till företagare i näringslivsmagasinet

Den situation vi befinner oss i påverkar oss alla och hela samhället. Vår kommun behöver företagen och därför har vi i näringslivsmagasin samlat information om de råd och stöd för näringslivet som finns.

https://magasin.kramfors.selänk till annan webbplats

Kommunens förskolor och skolor håller öppet och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta gäller hos oss:

 • Barn och elever som är friska ska gå i förskolan/skolan som vanligt.
 • Barn och elever som är sjuka ska vara hemma.
 • Vänta minst två dygn efter att barnet blivit friskt innan det åter är dags för förskola och skola.
 • Om ett barn eller en elev uppvisar sjukdomssymtom kan inte barnet/eleven stanna kvar i verksamheten.

Barn ska alltid vara friska i skola/förskola och vi utgår från att du som vårdnadshavare respekterar det.


Vanliga frågor och svar

Här kan du läsa hur vi agerar om det skulle förekomma fall av covid-19 i någon av våra verksamheter. Vi ger också svara på några av de vanligaste frågorna som ställs till oss.

Till informationssidan


Tala med barn och ungdomar om coronaviruset och covid-19

Barn och ungdomar hör dagligen nyheter om det nya coronavirust och sjukdomen covid-19, vilket kan skapa osäkerhet och oro. Som vuxen har du en viktig uppgift att trygga, lugna och stärka barnets känsla av kontroll. 

Här är några länkar till bra webbplatser som kan ge dig stöd och inspiration till samtalen:

Besök utomhus på äldreboenden möjliggörs av plexiglas

I mitten av juni meddelade regeringen att det nationella förbudet mot besök på äldreboenden förlängs till den 31 augusti. Sedan en tid tillbaka har vi satt upp plexiglas utomhus för att göra det möjligt för boende att träffa sina anhöriga.

Besöksförbudet gäller inomhus. Utomhus är risken för smitta lägre och för att ytterligare vara på den säkra sidan har vi i likhet med många andra kommuner satt upp plexiglas i boendenas trädgårdar.

Kvarnbacken i centrala Kramfors var först ut. Viktoriagården, Kaptenen (Kramfors), Sundbrolund (Ullånger) och Nybo (Nyland) finns också med på listan.

Läs mer i en separat nyhet på kramfors.se

 

Besöksförbud nationellt och lokalt

Från och med 1 april råder nationellt besöksförbud på landets samtliga äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19.

Även vid de gruppbostäder vi har inom kommunen råder besöksförbud.

De träffpunkter/mötesplatser vi har inom välfärdsförvaltningens verksamhet är stängda för tillfället av samma orsak.


Frivilligsamordnare

Du som på grund av att du befinner dig i en riskgrupp och inte kan utföra dina vanliga sysslor, till exempel inköp, kan vända dig till vår frivilligsamordnare Ulrika Viberg för stöd och rådgivning.

Läs mer

Flogstabadet öppet

Måndag den 15 juni kl.10.00 öppnade Flogstabadet för sommaren

Med anledning av Covid-19 finns bland annat följande begränsningar:

 • Insläpp till Flogstabadet kan tillfälligt stoppas om antalet besökare blir för många, eller om reglerna inte följs.
 • Bastu och inomhusduschar hålls stängda.
 • Omklädning sker i nedre omklädningsrum, max 2 personer åt gången. Byt gärna om hemma.
 • Följ skyltning samt uppmaning från personal.

Läs mer om Flogstabadet

 

För att bromsa risken för spridning av det nya coronaviruset har Kramfors huvudbibliotek nya öppettider från 4 maj. För närbiblioteken i Nordingrå och Ullånger gäller tills vidare ordinarie öppethållande.

Måndag – onsdag klockan 11-16 samt telefonservice klockan 16-18
Torsdag – fredag klockan 11-15
Lördagar stängt

Läs mer

Biblioteken i Kramfors (Kramfors, Ullånger och Nordingrå) har genomfört ett antal åtgärder för att mildra smittrisken. Bland annat finns handsprit vid ingången och datorerna. Det finns också skyltar uppsatta om vikten av att hålla avstånd. Detta innebär att personalen inte kan ge exakt samma goda service vid datorerna som vanligt. Ett antal sittplatser har tagits bort för att öka avståndet.

Övrigt:

 • Alla program och grupper är inställda.
 • Du kan låna om böckerna fyra gånger istället för två.
 • Det går bra att beställa en "Bibblakasse" med böcker. Den kan endera hämtas på plats eller så distribuerar bibliotekspersonalen den.
 • Ingen avgift tas ut vid försenad återlämning.
 • DVD-filmer kan lånas om en gång, de lånas då om i två veckor.
 • Bokbussen åker som vanligt, men personalen möter låntagarna utanför bussen istället.

Kom ihåg!
Det går att låna om böckerna på Kramfors biblioteks webbplats eller genom att ringa.

Det finns bokinkast och återlämningslådor för den sosm inte vill komma in på biblioteket för att lämna igen sina böcker.


Kunder och medborgare rekommenderas att i första hand ta kontakt med oss via telefon eller e-post.

Om du besöker Kom in kundtjänst är det viktigt att hålla ett fysiskt avstånd.

Behöver du ändå besöka oss tänk då på att:

 • Hålla ett säkert avstånd från andra besökare och personal
 • Tvätta/sprita händerna noga
 • Om du nyser eller hostar, gör det i armvecket
 • Är du sjuk ska du stanna hemma och inte besöka oss eller andra platser! Detta gäller även vid lindriga symtom.

Post till kommunen kan lämnas i den silverfärgade brevlådan bredvid kundtjänstens entré på Torggatan 2. Se till att brevet är ordentligt förslutet och att mottagarens namn står tydligt på kuvertet.

Höga Kusten Airport

Med hänvisning till osäkerheten runt spridning av covid-19 har Trafikverket och flygbolaget Amapola beslutat att göra en paus för trafiken på destinationen Kramfors/Sollefteå - Arlanda.
Pausen gäller till annat besked publiceras.

Länstrafiken Din Tur

Från tisdag 14 april är det inte längre möjligt att gå in genom framdörren på Din Turs bussar. Du ska istället kliva på och av bussen genom den bakre dörren. Inga bussbiljetter kommer att säljas och det är inte heller möjligt att ladda kortet på bussen. Detta måste göras digitalt i förväg.

Läs mer:

https://www.dintur.se/coronavirusetlänk till annan webbplats

Har du frågor om nyheten, kontakta Din Tur på 0771-100 110.


Symptom för covid-19

Covid-19 ger ett eller flera av följande symptom

 • torrhosta
 • feber
 • andningsbesvär

Även snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symptom.

De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation. Känner du symtom ska du försöka låta bli att träffa andra människor.

Stanna hemma när du är sjuk

Vi följer Folkhälsomyndighetens instruktioner som säger:

 • Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.
 • Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet, konsultera 1177 Vårdguiden för sjukvårdsrådgivning.
 • Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Därför är det viktigt att inte i onödan besöka personer. Vi har därför infört ett förbud mot besök på våra äldreboenden.

Folkhälsomyndigheten råder dig som har möjlighet att jobba hemifrån om du känner symptom men inte är sjuk nog att sjukskriva dig eller när du återhämtar dig under de 48 stipulerade timmarna.

Så förhindras smittspridning

 • Hosta och nys i armvecket.
 • Tvätta händerna med tvål och vatten.
 • Undvik att röra vid ansiktet och ögonen
 • Undvik kontakt med sjuka människor
 • Är du sjuk - stanna hemma

Läs mer om hur du skyddar dig och andra från smittspridninglänk till annan webbplats (Folkhälsomyndigheten)

När är man smittfri

PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte. Det finns också flera vetenskapliga studier som talar för att smittsamheten vid covid-19 är som störst i början av sjukdomsperioden.

De rekommenderade kriterierna för bedömning av smittfrihet grundar sig därför på stabil klinisk förbättring med feberfrihet i minst två dygn och att det gått minst sju dagar sedan symtomen började. För de som haft mera uttalade symtom gäller minst 14 dagar sedan insjuknandet och för de allra sjukaste, individuell bedömning av behandlande läkare.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Svar på frågor

Har du allmänna frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ska du först leta information i pålitliga, digitala kanaler som krisinformation.se. Se också våra Relaterad länkar där du hittar källor till säker och bra information.

Ring bara det nationella informationsnumret 113 13 om du inte hittar informationen på webben.

Ring bara 1177 om du har sjukdomssymtom. Har du varit i något av riskområdena eller har haft kontakt med någon som är smittad ska du ringa 1177 för vidare besked.

Hjälp också gärna personer i din närhet att hitta informationen.

Utlandsresor

Det är Utrikesdepartementet (UD) som avråder från resor till andra länder.

Rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som senast förlängdes den 15 maj 2020, beslutar UD följande:

 • Från och med den 30 juni 2020 är följande länder undantagna avrådan från icke nödvändiga resor: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz och Spanien.
 • För övriga länder inom EU, EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och Schengenområdet samt Storbritannien gäller avrådan från icke nödvändiga resor alltjämt till och med den 15 juli 2020.
 • För samtliga länder som inte omfattas av punkt 1 eller punkt 2 ovan, förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 31 augusti 2020.
 • För de länder eller områden för vilka UD har meddelat avrådansbeslut före den 14 mars 2020, är dessa beslut fortfarande gällande.

Information om karensavdraget

Från och med tisdag den 7 april kan du som är anställd eller egenföretagare ansöka om ersättning för karens när du varit sjuk. Regeringen har beslutat att tillfälligt slopa karensen för anställda och egenföretagare. Beslutet gäller retroaktivt från den 11 mars. Det innebär att du ska ansöka i efterhand om ersättning för karens från den 11 mars och framåt.

Läs mer hos Försäkringskassanlänk till annan webbplats

I tider av oro och osäkerhet påverkas barn på olika sätt. Barn kan vara oroliga för olika saker – att de själva eller familjemedlemmar ska bli sjuka eller dö, att föräldrar ska bli av med sina jobb, att familjen ska påverkas ekonomiskt eller att de inte ska få gå till skolan. Det är viktigt att vuxna ger barn trygghet, är uppmärksamma och lyssnar om barn vill prata om det som händer i vårt samhälle.

Läs mer om hur du kan prata med barn om coronaviruset:

Så pratar du med barn om coronaviruset (Krisinformation.se)länk till annan webbplats

Att prata med barn om coronaviruset (BRIS)länk till annan webbplats

Bra att känna till om du är orolig för coronaviruset (Rädda barnen)länk till annan webbplats

För ökad trygghet

 • Är du ung och känner oro över coronaviruset?
 • Händer saker i ditt liv på grund av coronaviruset som du har svårt att styra över och som du behöver hjälp med?
 • Är du vuxen och behöver verktyg för att prata med ungdomar om corona?
 • Möter du barn som riskerar att fara illa?

I tider av kris förstärks den ojämlikhet som redan finns i samhället. Coronaviruset påverkar allas vår vardag, barn som vuxna. De dagliga rutinerna förändras och de fysiska och sociala kontakterna minskar. En ökad isolering kan leda till särskild utsatthet och att människors rättigheter riskerar att kränkas.

Länsstyrelsen Västernorrland, Region Västernorrland och Polisen har tillsammans med kommunerna tagit fram ett material som informationskälla och grund till samtal.

Du hittar materialet på:
www.kramfors.se/trygghetlänk till annan webbplats

Written information from Folkhälsomyndigheten

You also find a few broschures under Relaterade dokument.

Af Soomaali — Somaliska

Adigu ilaali naftaada, dadka kalena ka ilaali in cudurku ku faafo.

العربية - Arabiska

هكذا تحمي نفسك والآخرين من انتشار العدوى

فارسى — Persiska

این چنین شما و دیگران خود را از شیوع عفونت محافظت میکنید

ትግርኛ — Tigrinja

ብኸምዚ ነብስናን ንኻልኦትን ካብ¨ ሕማም ምትሕልላፍ ንከላኸል

Teckenspråk, syntolk och lätt svenska

Länk till teckenspråkstolkad, syntolkad och lättläst informationlänk till annan webbplats (krisinformation.se)

Förbud mot sammankomster med fler än 50 personer

Från och med söndag den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Beslutet fattades av regeringen den 27 mars 2020.

Polisen kan ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning med fler än 50 deltagare. Den som anordnar en tillställning som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Sedan tidigare gällde en begränsning för 500 personer vid offentliga sammankomster, men detta ändras nu efter en begäran från Folkhälsomyndigheten. Orsaken är att begränsa smittspridningen av coronavirussjukdomen covid-19.

Skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte.


Regler för restauranger och krogar

Det får inte förekomma trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar på restauranger, caféer och barer, enligt nya föreskrifter från Folkhälsomyndigheten som gäller från och med 25 mars 2020.

För att minska risken för smittspridning får besökarna endast äta och dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten för avhämtning, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor. Stående servering vid barer är inte tillåtet.

Läs mer Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Uppdaterad: 2020-07-20 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.