Ådalen – ett viktigt nav i totalförsvaret

Totalförsvaret har en unik bredd i Västernorrland och Kramfors kommun, bland annat finns Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) på Sandö.

MSB har uppdrag av Regeringen att förbereda för att civilplikten ska kunna återaktiveras.

Kramfors kommun har under en längre tid arbetat med frågan för att en återetablering ska kunna ske i vår kommun. För Kramfors del handlar det om ett påverkansarbete för att den kommande civilpliktsutbildningen ska förläggas på Sandö.

Kramfors kommun har därför bland annat uppvaktat ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin och bjudit in honom till kommunen för att ta del av den unika infrastruktur som finns tillgänglig i vår kommun och i länet.

Påverkansarbetet har under en lång tid inneburit uppvaktning av politiker, ministrar, försvarsutskottet och ansvariga generaldirektör på MSB. Även generaldirektören för Folke Bernadotte Akademin (FBA) har uppvaktats utifrån hur anläggningen på Sandö kan samnyttjas och utvecklas mellan myndigheterna.

Fördelarna med att förlägga civilpliktsutbildningen på Sandö är stora och många. Här finns både kompetens och kapacitet. Det geografiska läget är strategiskt och det finns en färdig infrastruktur. Det innebär att lokaler och övningsområden redan finns på plats vilket möjliggör att uppstart av verksamheter kan ske snabb, smidigt och kostnadseffektivt.

Kramfors kommun står redo och kommer att verka för att verksamheten ska få bra förutsättningar att utvecklas i anslutning till MSB Sandö. Även kompletterande totalförsvarsverksamheter kan med fördel förläggas här.

Vid ett regionalt samverkansmöte under hösten ställde sig länets alla kommuner, Region Västernorrland samt Länsstyrelsen Västernorrland bakom Kramfors kommuns ambitioner.

Foldern "Civilt Försvar i Västernorrland - stärker samhällssäkerheten för Sverige" visar på de fördelar som området har (se foldern under relaterade länkar på denna sida).

Uppdaterad: Sidansvarig: Marcus Grönlund

Kontakt

Kom in kundtjänst
0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Janne Mellander
Näringslivsutvecklare
0612-801 06
janne.mellander@kramfors.se