Så styrs Kramfors kommun

Kramfors kommun styrs av politiker som valts av medborgarna i kommunen. Val sker var fjärde år till kommunfullmäktige som fattar de viktigaste besluten. Medborgarna har stora möjligheter att påverka hur de vill att kommunen ska styras eftersom politikerna i kommunfullmäktige är direktvalda.

Medborgarna

Medborgarna väljer politikerna till kommunfullmäktige samtidigt som de röstar i riksdagsvalet vart fjärde år.

För att rösta måste man ha fyllt 18 år senast på valdagen och antingen vara svensk medborgare som är folkbokförd i kommunen, medborgare i någon av EU:s medlemsstater, Norge eller Island och ha varit folkbokförd i Sverige i minst 30 dagar eller medborgare utanför EU som har varit folkbokförd i Sverige i minst tre år.

Den som får rösta i kommunalval kan också väljas till politiska uppdrag.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är Kramfors kommuns högsta beslutande organ och representerar folket i Kramfors samt tar beslut i kommunens viktigaste frågor.

Politikerna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder kallas ledamöter. Kommunfullmäktige väljer vilka som ska vara ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

I menyn till vänster kan du läsa mer om arbetet i fullmäktige, se Webbsändningar från sammanträden och läsa mer om hur du som invånare kan ställa frågor direkt till politikerna genom "Allmännhetens frågestund" som har en stående punkt på alla fullmäktiges sammanträden.

Kommunstyrelsen

Det är kommunstyrelsen som leder och samordnar allt arbete inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi.

Läs mer om kommunstyrelsens arbete i menyn till vänster.

Kommunalråd

Malin Svanholm (S) är kommunalråd i Kramfors kommun, tillika kommunstyrelsens ordförande.

I kommunstyrelsens presidium finns, förutom kommunalrådet, även förste och andre vice ordförande:

  • Förste vice ordförande är Jon Björkman (V). 
  • Andre vice ordförande, tillika oppositionsråd, är Ida Stafrin (C).

Arvodesberedning

Arvodesberedningen har till uppgift att att ta fram förslag på ersättning (arvoden) till politikerna. Kommunfullmäktiges presidium utgör arvodesberedningen, det är sedan kommunfullmäktige som fattar beslutet om arvodena till de förtroendevalda.

Nämnder

Det är kommunfullmäktige som bestämmer vilka nämnder som ska finnas, vilket ansvar dessa ska ha och vilka förtroendevalda som ska vara ledamöter i de olika nämnderna. Nämnderna ansvarar för egna områden, exempelvis: bildningsnämnden har ansvar för skolor och förskolor, välfärdsnämnden har ansvar för socialtjänst och äldreomsorg.

I nämnderna förbereds beslut som ska fattas av kommunfullmäktige, men de fattar även själva beslut i mindre betydelsefulla frågor.

I Kramfors kommun finns fem nämnder:

  • Bildningsnämnden
  • Produktionsnämnden
  • Valnämnden
  • Välfärdsnämnden
  • Överförmyndarnämnden

På undersidorna i menyn till vänster kan du läsa mer om respektive nämnd.

Vill du veta när kommunfullmäktige och de olika nämnderna sammanträder? Till höger på denna sida under rubriken "Relaterade länkar" finner du länken till möteskalendern.

Förvaltningarna

Förvaltningarna består av tjänstepersoner, det vill säga anställda personer. De har ansvaret för att verkställa de beslut som politikerna fattar. Det finns en förvaltning knuten till varje nämnd.

Uppdaterad: Sidansvarig: Madeleine Eklund

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun,
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se