Val i Sverige

EU-val 2024

Den 9 juni är det EU-val. För att få rösta i EU-valet måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen, vara medborgare i ett EU-land och med i röstlängden.

Här kan du läsa om EU-valet.

Valsystemets grunder

Valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och valen ska vara fria, hemliga och direkta.

 • Allmän rösträtt - rösträtten beror endast på sådana krav som folk i allmänhet kan uppfylla, det vill säga ålder, medborgarskap och bostadsort.
 • Lika rösträtt - alla väljare har lika rätt att påverka valresultatet, det vill säga en röst per person.
 • Fria val - ingen annan får bestämma vad väljaren ska rösta på.
 • Hemliga val - väljaren är inte tvungen att visa eller tala om hur han eller hon röstat.
 • Direkta val - väljarna utser direkt de som sitter i till exempel riksdagen eller kommunfullmäktige - de är direktvalda av folket.

Vem får rösta i valet?

Du har rösträtt till Europarlamentet om du

 • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige
 • är  medborgare i något av EUs medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden

Du har rösträtt till riksdagen om du är:

 • 18 år senast på valdagen,
 • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige

Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du är:

 • 18 år senast på valdagen,
 • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget,
 • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och landstinget,
 • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller landstinget.

Uppdaterad: Sidansvarig: Karin Sjölund

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

val@kramfors.se

Kontaktperson
Ordförande Susanne Viklund

Valhandläggare

Karin Sjölund