Hälsningsfraser på våra nationella minoritetsspråk.

Hälsningsfraser på våra nationella minoritetsspråk.

Nationella minoriteter

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska skydda Sveriges nationella minoriteter. De fem erkända nationella minoriteterna är samer, sverigefinnar, tornedalingar, judar och romer.

Lagen ska också stärka nationella minoriteters möjligheter och rättigheter till inflytande och främja minoritetsspråken finska, samiska, meänkieli, jiddisch och romani chib.

Kommunernas ansvar

Lagen, som bygger på regeringens minoritetspolitiska strategi, innebär skyldigheter för kommunen och rättigheter för dem som tillhör dessa grupper. Den nya lagen trädde i kraft den 1 januari 2019 och innebär förtydliganden till exempel när det gäller rätten till förskola och äldreomsorg på minoritetsspråk.

Sammanfattningsvis innebär lagen att kommunerna får en:

 • utökad informationsskyldighet
 • utökad samrådsskyldighet genom strukturerad dialog
 • utökad skyldighet avseende barn- och ungdomsperspektiv
 • skyldighet att anta mål och riktlinjer för minoritetsarbetet

samt en utökad skyldighet att:

 • tillhandahålla äldreomsorg och förskola på samtliga minoritetsspråk om kommunen har tillgång till personal som kan språken
 • informera den som ansöker om bistånd inom ramen för äldreomsorg
 • informera vårdnadshavare som ansöker om förskoleplats för sitt barn
 • beakta äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet
 • främja barns utveckling av en kulturell identitet

En del av kulturarvet

Minoritetsspråken ska inte förväxlas med främmande språk och integrationsåtgärder när det gäller nationella minoriteter är förbjudna. Nationella minoriteters kultur är en del av det svenska kulturarvet.

Kontakter med nationella ombudsmän och myndigheter

Enskilda har alltid rätt att använda finska, meänkieli och samiska vid sina skriftliga kontakter med Riksdagens ombudsmän, Diskriminerings­ombudsmannen (DO), Justitiekanslern (JK), Försäkringskassan (FK), Skatteverket och Arbetsförmedlingen i ärenden hen är part i.

Kramfors – finskt förvaltningsområde

Från och med den 1 februari 2019 ingår Kramfors kommun i förvaltnings­området för finska. Mer information kring det finska förvaltningsområdet finns att läsa på underliggande sida med namnet Finskt förvaltningsområde.

Minoritet.se

På minoritet.se kan du läsa nyheter som berör de nationella minoriteterna, beställa kostnadsfritt broschyrmaterial och mycket mer. Minoritet.se skickar även ut ett nyhetsbrev till din e-post om du skriver upp dig för det.

Genom aktuella reportage och nyheter lär du dig mer om de nationella minoriteternas kultur, språk och vardag. Här samlas material som rör de nationella minoriteterna på ett ställe för att underlätta arbete inom förvaltningsområdena.

Relaterad information

Relaterade länkar på denna sida tar dig vidare till ytterligare information:

 • På webbplatsen minoritet.se kan du hålla dig uppdaterad på information och nyheter om nationella minoriteter, ta del av och kostnadsfritt beställa Länsstyrelsens och Sametinget broschyrmaterial och mycket mer.

 • ”Din rätt att använda nationella minoritetsspråk”, en informationstext med översättningar till de till våra nationella minoritetsspråk finns att läsa på Språkrådets webbplats
 •  
 • Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk på samtliga minoritetsspråk.

 • De mänskliga rättigheterna (MR) garanteras och tillhandahålls till stor del på lokal och regional nivå. SKL ger stöd till kommuner och regioner kring ett mer systematiskt arbete kring mänskliga rättigheter, där nationella minoriteters rättigheter ingår.

Uppdaterad: Sidansvarig: Lena Björn