Möten, kallelser och protokoll

På undersidorna finner du kallelser och protokoll från möten och sammanträden i Kramfors kommuns nämnder, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen.

Vill du ta del av protokoll som inte finns på hemsidan kontakta registrator.

Mötesdatum

Bildningsnämndens protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll

Produktionsnämndens protokoll

Valnämndens protokoll

Välfärdsnämndens protokoll

Överförmyndarnämndens protokoll

Krambo AB

Kramfast AB

Kommunhus AB

Mediateknik AB

Höga Kusten Airport AB
Uppdaterad: Sidansvarig: Madeleine Eklund

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Registrator
0612-800 00