Coronaviruset och covid-19

Här hittar du Kramfors kommuns samlade information, frågor och svar om coronaviruset och covid-19. Vi följer aktuell rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Senaste uppdatering 8 december 2021.

Rekommendationer från och med den 8 december

För att minska risken för smittspridning av sjukdomen covid-19 beslutar Folkhälsomyndigheten att rekommendera:

 • alla och envar att hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus.

Folkhälsomyndigheten beslutar även att rekommendera alla vuxna att:

 • Om möjligt undvika trängsel i kollektivtrafik genom att välja att resa andra tider än i rusningstrafik eller använda andra färdsätt, som till exempel att gå, cykla eller åka bil.
 • använda munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel.

Folkhälsomyndigheten beslutar vidare att rekommendera arbetsgivare att:

 • Underlätta för anställda att vaccinera sig samt informera om vikten av att stanna hemma när man får symtom.
 • Göra det möjligt för anställda att hålla avstånd till varandra till exempel på möten, i fikarum och omklädningsrum. Undvika större samlingar inomhus med många deltagare.
 • Göra det möjligt för anställda att i viss utsträckning arbeta hemifrån när arbetet så tillåter.

Utbildningsmoment inom skola och vuxenutbildning omfattas dock inte av rekommendationen.

Folkhälsomyndigheten beslutar även att rekommendera:

 • den som bedriver kollektivtrafik att bibehålla en full turtäthet.

Folkhälsomyndighetens sida om nya åtgärder från den 8 decmeber Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19.

Du som inte är vaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt:

 1. hålla avstånd till andra människor, och
 2. särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Nationella allmänna råd och rekommendationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

IN OTHER LANGUAGES
Information about the new national regulations is to be found in several other languages besides Swedish, click here for information Länk till annan webbplats..

Covidbeviset visar att du har fått vaccin mot covid-19, att du har testats negativt för covid-19 eller har tillfrisknat från covid-19.

Covidbeviset gäller i EU och i några andra länder. Covidbeviset är en tjänst hos E-hälsomyndigheten.

Här kan du ladda ner eller beställa ditt Covidbevis Länk till annan webbplats.

Information på 1177 om Covidbevis Länk till annan webbplats.

Allmänna råd till serveringsställen från den 8 december

Den som driver ett serveringsställe ansvarar för att lokalerna är utformade så att trängsel undviks. Detta kan enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd innebära att den som driver serveringsstället exempelvis kan:

1. begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället,
2. möblera om eller på annat sätt skapa utrymme,
3. markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra,
4. och använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem

Åtgärder från 1 december

Från den 1 december gäller nya föreskrifter och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten om särskilda begränsningar för att förhindra covid-19. Dessa riktar sig till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och ytterligare verksamheter och omfattar miljöer där många människor träffas. Från den 1 december införs också möjligheten för arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare att använda vaccinationsbevis.

Folkhälsomyndighetens sida angående smittskyddsåtgärder från 8 december Länk till annan webbplats.

24 november

Folkhälsomyndighetens vägledning för smittspårning har uppdaterats. De som delar hushåll med en person som har covid-19 ska stanna hemma i sju dagar och testa sig för covid-19.

22 november

Från och med den 22 november rekommenderar Folkhälsomyndigheten att regionerna erbjuder testning för covid-19 av alla som är 6 år och äldre som får symtom som kan vara covid-19. Det gäller både personer som är vaccinerade och personer som inte är vaccinerade.

Folkhälsomyndighetens sida om rekommendationerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Egenprovtagning
I Västernorrland kan provtagning för pågående covid-19-infektion av allmänhet göras via egenprovtagning. Du loggar in via 1177.se och bokar provtagningsmaterial som hämtas ut på ett valt utlämningsställe.

Läs om Egenprovtagning för covid-19 Västernorrland Länk till annan webbplats..

Det går även att köpa ett gentest på ett apotek. Dessa är dock inte lika tillförlitliga som PCR-tester.

Provtagning via hälsocentral eller vårdcentral
Om du saknar e-legitimation kan du kontakta din hälso/vårdcentral. De gör då en medicinsk bedömning om du kan få ta provet på plats på hälsocentralen i stället.

Vaccination av barn 12-15 år

Det har gått ut information till vårdnadshavare som har barn i åldern 12-15 år om vaccination. Från och med 22 november erbjuds alla barn att vaccinera sig i sin skolas lokaler.

Här kan du läsa mer om vaccination av barn 12-15 år

Kunskap och support i vaccinfrågor

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som kan och är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19.

Har du frågor som rör din personliga hälsa kopplat till vaccin - kontakta din hälsocentral.

Region Västernorrland har en telefonsupport för vaccinationsfrågor.
Telefonnummer 0611-804 00.

Andra bra källor:

En tredje dos vaccin - en påfyllnadsdos

Den 2 december öppnades bokningen upp för påfyllnadsdos även för åldersgruppen 60-64 år, samt för personer med rätt till stöd enligt LSS.

De som har fyllt 65 år kan få påfyllnadsdos när det gått minst fem månader sedan den förra dosen. För dem som är under 65 år är tidskravet sex månader.

För personal inom SÄBO, hemtjänst och hemsjukvård kvarstår den tidigare rekommendationen om tidsintervall på sex månader. De personalgrupperna vaccinerades tidigt, och för de allra flesta har det redan hunnit gå sex månader sedan förra dosen.

Parallellt fortsätter vaccination av dos ett och två och vecka 47 startade vaccineringen av 12 till 15-åringar.

Folkhälsomyndighetens sida angående Prioriteringsordning påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 Länk till annan webbplats.

Vaccinationsenheter i Kramfors kommun

Vaccinationsenhet Kramfors Länk till annan webbplats.

Vaccinpodden

Vaccinpodden är en podd från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Varför ska barn från 12 år vaccinera sig mot covid-19? Hur vet man att vaccinet är säkert? Och kan barn bestämma själva ifall de vill vaccinera sig eller inte? Det och mycket mer diskuteras i senaste poddavsnittet tillsammans med barnläkaren Johanna Rubin, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Länk till Folkhälsomyndighetens vaccinpodd Länk till annan webbplats.

At 1177.se Länk till annan webbplats. you´ll also find information about covid-19 and the vaccination in other languages than Swedish.

Regeringen föreslår att coronaersättningar återinförs

1 oktober upphörde flera tillfälliga ersättningar som regeringen infört under pandemin, bland annat ersättning för karens, riskgruppsersättning och ersättning för sjuklönekostnader.

Regeringen har den 8 december föreslagit att flera coronarelaterade ersättningar återinförs eller förlängs på grund av den ökade smittspridningen i samhället.

Det gäller bland annat:

 • ersättning för karens
 • ersättning för riskgrupper
 • vab vid skolstängning
 • ersättning till föräldrar till barn som varit allvarligt sjuka.

Dessutom föreslår regeringen att kravet på läkarintyg vid ansökan om smittbärarpenning slopas.

Samtidigt föreslår regeringen att återinföra de tillfälliga reglerna kopplade till ersättning för arbetsgivares sjuklönekostnader över det normala.

Eftersom det inte finns något beslut än, så gäller nuvarande regler.

Det innebär att du just nu bara kan ansöka om ersättning för karens eller ersättning för riskgrupper till och med 30 september 2021.

Läs mer på forsakringskassan.se Länk till annan webbplats.


Besök på äldreboende
Vi gör allt vad vi kan för att hålla viruset borta från våra särskilda boenden så fortsätt i första hand att hålla kontakten med dina anhöriga via telefon. Det finns också möjlighet att mötas digitalt.

Om du vill göra ett fysiskt besök ber vi dig kontakta boendet så hjälper vi till att genomföra en säker träff.


Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Fakta - krisinformation

Har du frågor du inte hittar svar på? Ring 113 13

Har du frågor om coronviruset och covid-19 som du inte kan hitta svar på här, ring det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm).

All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är öppen dygnet runt.

När behöver jag kontakta vården?
De flesta som får covid-19 blir inte svårt sjuka och behöver inte kontakta vården. Men om du känner dig mycket sjuk, ring telefonnummer 1177 eller en vårdcentral.

Har du mycket svårt att andas, ring 112.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.