Coronaviruset och covid-19

Här hittar du Kramfors kommuns samlade information, frågor och svar om coronaviruset och covid-19. Vi följer aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Senaste uppdatering 29 april.

Utökade regionala rekommendationer

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Västernorrland och smittskyddsläkaren har därför i samråd med länsstyrelsen nu beslutat att utvidga de regionala rekommendationerna från 30 april till 23 maj.

De regionala rekommendationer som införs är:

 • Begränsa dina sociala kontakter och träffa inte andra än dem du bor med utöver det som är nödvändigt på arbetsplatsen eller skolan.

 • Den som arbetar i en verksamhet med ett pågående utbrott av covid-19 bör i största möjliga utsträckning undvika att vistas ute i samhället under den tid utbrottet pågår.

 • Träning i grupp (tre personer eller flera) bör inte ske inomhus för personer födda 2001 och tidigare. (Denna rekommendation gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott.)

Sedan tidigare gäller även dessa regionala rekommendationer i Västernorrland. Även de förlängs till 23 maj:

 • Munskydd bör användas av personer födda 2004 och tidigare
  * vid resor med kollektivtrafiken, oavsett tid på dygnet.
  * vid vistelser i offentliga inomhusmiljöer, där risk för trängsel finns, till exempel köpcentra, butiker, apotek och serviceställen.

  Munskydd är en tilläggsåtgärd och skall inte användas för att ersätta Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer.

 • Avstå från icke nödvändiga resor, både inom och utanför länet. Om man måste resa, skall det göras så smittsäkert som möjligt. Man skall kunna ta sig hem på ett säkert sätt om man skulle få symtom.

De regionala rekommendationerna är tillägg till Folkhälsomyndighetens nationella råd. Att arbeta hemifrån om det är möjligt, stanna hemma vid symtom, tvätta händerna ofta och hålla avstånd till andra människor är lika viktigt som tidigare.

Läs mer på Region Västernorrlands 1177-webblänk till annan webbplats

Match och tävlingar inte tillåtna i kommunens anläggningar

På grund av den höga smittspridningen i länet är kommunens anläggningar stängda för tävlingar och matcher till 21 maj. Det enda undantaget är yrkesmässig elitidrott.

I samråd med Region Västernorrlands smittskyddsläkare Hans Boman har länets samtliga kommuner beslutat att stänga sina anläggningar för tävlingar och matcher. Rekommendationen gäller alla åldrar, både barn, ungdomar och vuxna.

Träning kan dock bedrivas enligt tidigare.

Ny station för egenprovtagning

Den 28 april öppnar Region Västernorrland en ny station för egenprovtagning vid Ådalshallen i centrala Kramfors.

Den kommer att bemannas helgfria vardagar klockan 08.30-16.00.

Det är inte en drop in, utan du måste boka tid i förväg, vilket du gör genom att logga in på 1177.se.

Läs mer på Regionens webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pandemilagen begränsar firandet av valborg

Regeln om max åtta deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar gör att traditionella valborgsfiranden inte kan genomföras.

Även första maj berörs av covid-19-lagen i och med att demonstrationer och första maj tåg endast får genomföras om deltagarantalet begränsas till åtta personer. Regeln om åtta personer gäller oavsett om tillstånd från polisen krävs eller inte.

När det gäller fest av privat karaktär gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd, vilket bland annat innebär att vi ska umgås i en mindre krets och hålla avstånd.

Mer information finns på Länsstyrelsen Västernorrlands webbplatslänk till annan webbplats.

Läs också om allmänna sammankomster och offentliga tillställningarlänk till annan webbplats

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Från 24 december gäller ytterligare restriktioner för att trycka ned smittspridningen.

Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

Som privatperson är du sedan 14 december skyldig att:

Stanna hemma vid symptom
Har du symtom på covid-19 ska du stanna hemma och testa dig.

Begränsa nya nära kontakter

 • Umgås bara med personer du normalt träffar, personer du bor med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
 • Håll alltid avstånd till personer du träffar och umgås helst utomhus.

Håll avstånd till andra och undvik miljöer med trängsel

 • Håll alltid avstånd till andra människor. Det gäller både inomhus och utomhus.
 • Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt.
 • Handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt.

Arbeta hemifrån så ofta du kan

 • Kom överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån när detta är möjligt.
 • Om du måste åka till arbetet bör du anpassa dina arbetstider så du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.
 • Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt
  Undvik kollektivtrafik och andra färdmedel där det inte går att köpa platsbiljett.
 • Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet.
 • Säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem utan att smitta andra om du får symtom på covid-19.

Hålla en god handhygien

 • Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten.
 • Tvätta alltid händerna före måltid och efter toalettbesök samt när du befunnit dig i offentliga miljöer.

Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp

 • Var extra noga med att följa alla råd och rekommendationer.
 • Besök på äldreboenden ska ske under säkra former. Följ boendets besöksrutiner.
 • Om du haft covid-19 under våren är det inte säkert att du fortfarande har en mindre risk att smittas och att smitta andra.

IN OTHER LANGUAGES
Information om de nya nationella råden finns på sex andra språk förutom svenska. De finns dessutom på teckenspråk och lätt svenska.

Information about the new national regulations is to be found in six other languages besides Swedish. See Relaterade länkar.

Läs merlänk till annan webbplats

 

Sammanställning över förbud, råd och rekommendationer
Det kan vara svårt att hålla kolla på vilka förbud, råd och rekommendationer som gäller med anledning av pandemin. Här hittar du en aktuell sammanställning.

krisinformation.selänk till annan webbplats

Krisledningsgruppen har fattat beslut om begränsningar enligt regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 gäller samt från 12 april också skärpta regionala rekommendationer.

Idrottsanläggningar och simhallar
Idrottsanläggningar, till exempel ishallar och idrottshallar, hålls stängda till och med 31 maj med undantag för föreningsledd träning för barn och ungdomar födda 2002 och senare. Alla omklädningsrum hålls stängda.

Kommunens simhallar är stängda till och med 31 maj med undantag för föreningsledd träning för barn och ungdomar födda 2002 och senare och de skolor som fortsätter sin simundervisning samt simskola.

Match och tävlingar inte tillåtna i kommunens anläggningar
På grund av den höga smittspridningen i länet är kommunens anläggningar stängda för tävlingar och matcher till 21 maj. Det enda undantaget är yrkesmässig elitidrott.

Biblioteket
Kramfors bibliotek är stängt som samlingslokal, men erbjuder service med möjlighet att reservera, lämna och låna böcker vid entrén. Bokbussen kör enligt schema med plexiglas-skydd och strikta rutiner. Även boken kommer-servicen fungera som vanligt (kassar lämnas utomhus) samt meröppet vid biblioteket i Ullånger med inpasseringsbricka. All programverksamhet såsom sagostunder och språkcaféer är inställda. För mer information, se bibliotekets webbplats.

Konsthallen
Kramfors konsthall är stängd. Beslutet gäller till 31 maj.

Kulturskolan
Kulturskolan är öppen avseende ämneskurser och mindre framträdanden inom respektive grundskola. Extern verksamhet är fortsatt inställd (till exempel konserter, uppspel och vernissage).

Begränsad samåkning i färdtjänsten
För att skapa en trygg resa för våra äldre och minska risken för smittspridning förlänger vi beslutet om hur många som får åka samtidigt i färdtjänst bilar. Max en passagerare i taxibil och max två i specialfordon gäller fram till den 31 maj.

Kommunala boenden
Vi avråder starkt från besök på våra boenden.

 • Särskilt boende för äldre
 • LSS-boenden
 • Särskilt boende enligt socialtjänstlagen - psykiatri (SoL)

Fortsätt hålla kontakten med dina anhöriga via telefon. Det finns också möjlighet att mötas digitalt.

Om det finns särskilda skäl till ett fysiskt besök ber vi dig kontakta boendet så hjälper vi till att genomföra en säker träff.

Undvik fysiska möten i våra verksamheter
Med anledning av den nuvarande situationen med smittspridning och skärpta allmänna råd vill vi be dig som medborgare att undvika fysiska besök hos oss just nu. I kundtjänsten Kom in får max fem besökare vistas samtidigt.

Vissa bokade besök hos exempelvis socialtjänsten omfattas inte av detta utan är fortfarande möjliga att genomföra på plats. Ta kontakt med den du ska träffa och lyssna av innan mötet. 


Länets statistik och fakta om covid-19
På följande länk du läsa antal bekräftade fall, antal som vårdas samt antal avlidna. Det finns även information om antal analyserade prover.

Aktuellt läge i Västernorrlandlänk till annan webbplats (Region Västernorrland)


Krisledningsgrupp möts regelbundet
Kommunen har haft den centrala krisledningsgruppen aktiverad under hela våren. Krisledningsgruppen leds av kommundirektör Peter Carlstedt och samordnar alla beslut och all kommunikation kring coronaviruset och covid-19 . Från och med mitten av juni ingår krisledningsarbetet som en del i det ordinarie ledningsarbetet förutom inom välfärdsförvaltningen som har sin krisledning aktiverad. Om läget förändras kan den centrala krisledningsgruppen snabbt aktiveras igen. 

Vi följer Folkhälsomyndighetens och smittskyddsläkaren för Region Västernorrlands instruktioner för hantering av Covid-19.

Dela endast bekräftad information
Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information. Följande källor är säkra att följa:

 • Folkhälsomyndigheten – www.folkhalsomyndigheten.se
 • Region Västernorrland – www.rvn.se
 • Krisinformation från svenska myndigheter – www.krisinformation.se

Se direktlänkar under Relaterade länkar.

 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.
 • Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas.
 • Håll minst en armlängdsavstånd till andra människor, både inomhus och utomhus.
 • Undvik att röra i ansiktet och ögonen.

Stanna hemma när du är sjuk

 • Känner du dig sjuk med symptom på covid-19 ska du låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk.
 • Du ska naturligtvis provta dig.
 • Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet, konsultera 1177 Vårdguiden för sjukvårdsrådgivning.

För den som bor med någon som blir sjuk

 • Personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall.
  Det är läkaren som beslutar om har man ska agera, ger så kallade förhållningsregler. Reglerna kan till exempel innebära att man inte får gå till arbetet.
  Med hushållskontakter avses personer som delat boende med den smittade någon gång under perioden som hen varit smittsam. Förhållningsreglerna gäller som regel i sju dagar från provtagningsdatum för den smittade personen i hushållet. Om inga symtom utvecklats rekommenderas att hushållskontakten provtas efter fem dagar. Den som berörs av förhållningsreglerna kommer att kontaktas av en smittspårare och få mer information om vad som gäller.

Källa: Folkhälsomyndigheten


Egenprovtagning

Västernorrland kan provtagning för pågående covid-19-infektion av allmänhet göras via egenprovtagning. Du loggar in via 1177.se och bokar provtagningsmaterial som hämtas ut på ett valt utlämningsställe.

I Kramfors kommun finns två utlämningsställen: Ådalshälsan och vid Ådalshallen.

Läs om Egenprovtagning för covid-19 Västernorrlandlänk till annan webbplats.

Provtagning via hälsocentral eller vårdcentral
Om du saknar e-legitimation kan du kontakta din hälso/vårdcentral. De gör då en medicinsk bedömning om du kan få ta provet på plats på hälsocentralen i stället. Det är just nu prioriterat för vård och omsorgspersonal och blåljuspersonal (polis, ambulans, räddningstjänst och SOS Alarm) i första hand när det gäller provtagning via hälsocentral/vårdcentral.

Antikroppsprovtagning
Från och med måndag 22 februari är det inte möjligt att provta dig för antikroppar. Region Västernorrlands personal som tidigare har jobbat med antikroppsprovtagning kommer istället att behövas för kommande vaccinationerna mot covid-19.

Kramfors kommuns uppdrag
Det är Region Västernorrland som ansvarar för vaccineringarna, men även kommunerna har uppdrag. Detta gäller för Kramfors kommun:

 • Vi ansvarar för att vaccinera omsorgstagare på särskilda boenden.
 • Vi vaccinerar även omsorgstagare inom hemtjänst och hemsjukvård som inte kan ta sig till en anvisad vaccinationsplats utan behöver få sitt vaccin i hemmet. I samband med det vaccineras även närstående som bor i samma hushåll.

Region Västernorrland ansvarar för alla andra, även omsorgstagare som har hemtjänst men som själva kan ta sig till en vaccinationsplats. Vårdpersonal vaccineras av Region Västernorrland.

Arbetsgång
Alla som tackat ja kontaktas för samtycke och information närmare det aktuella vaccinationsdatumet. Man får bland annat fylla i en hälsoblankett. Om en omsorgstagare inte kan företräda sig själv, kontaktas anhöriga eller gode män.

Kramfors kommun följer de nationella prioriteringsordningarn vid vaccinering inom våra verksamheter. Se längre ned.


Nationell prioriteringsordning för vaccinering

Fas 1
Särskilda boenden/personer med hemtjänst och hemsjukvård
Vård- och omsorgspersonal
Hushållskontakter

Fas 2
65 år och äldre
Vissa medicinska riskgrupper (dialys och transplanterade) samt deras hushållskontakter
Hälso- och sjukvårdspersonal samt omsorgspersonal

Fas 3
60-64 år
18-59 år med medicinsk riskökning
Personer med svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder

Fas 4
Övriga 18-59 år

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Kunskap och support i vaccinfrågor
Har du frågor som rör din personliga hälsa kopplat till vaccin - kontakta din hälsocentral.

Region Västernorrland har också en telefonsupport för vaccinationsfrågor.
Telefonnumer 0611- 804 00.

Andra bra källor:

 • 1177.se/vasternorrland
 • krisinformation.se
 • folkhalsomyndigheten.se
 • kramfors.se/coronavirus

At 1177.se you´ll also find information about covid-19 and the vaccination in other languages than Swedish.

Vaccinationslokaler
När Region Västernorrland öppar upp för vaccinering av allmänheten i fas 2 och vicare sker det i särskilt utsedda lokaler. I Kramfors kommun är dessa:
ställen:

 • Kramfors Folkets park, Kupolen
 • Bollsta,Folkets hus
 • Centrum i Ullånger

Här hittar du mer information:

1177 Västernorrlandlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten länk till annan webbplats


Borttagen rekommendation för äldre
Folkhälsomyndigheten har tagit bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre bör undvika kontakter med andra. Orsaken är att undvika att människor drabbas av psykisk ohälsa på grund av ensamhet.

Förändringen gör att det nu blir särskilt viktigt att alla tar sitt ansvar och följer de allmänna råden för att förhindra spridning av covid-19.

Källa: Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Ersättning till riskgrupper

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Beslutet gäller den som har en anställning och som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas på jobbet.

Läs mer på forsakringskassan.selänk till annan webbplats

Någon att tala med
Känner du oro, är ensam och behöver du någon att tala med? Då har Röda Korset en stödtelefon, 0771-900 800. Du som är över 65 år kan också vända dig till Äldrelinjen 020-222 223. Du som är under 25 år kan chatta med Röda Korsets jourhavande kompis.


Kommunens förskolor håller öppet och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta gäller:

 • Symptomfria barn är välkomna till förskolan. Undantaget är om barnet bor med någon som har covid-19. Då ska barnet också vara hemma.

 • Sjuka barn rekommenderas att vara hemma utan provtagning. Barnet ska då undvika nära kontakt med personer utanför hushållet.

 • Symtomfria barn ska stanna hemma om någon i familjen har covid-19.

 • Barnet kan komma tillbaka till förskolan
  - när barnet varit symtomfritt i två dygn eller
  - efter sju dagar sedan insjuknandet om det endast har kvarstående milda symptom, till exempel lätt hosta eller lätt snuva. De två sista dygnen ska havarit feberfria och allmäntillståndet ska vara gott.

Var noga med bedömningen av ert barns allmäntillstånd. Barnet behöver orka en hel dag på förskolan.

Med anledning av att smittspridningen fortsätter att öka vädjar vi, trots ovanstående, till ALLA som har möjlighet att hålla sina barn hemma eller minska tiden på förskolan, att göra det.


Grundläggande information
Oavsett om man är barn eller vuxen är det viktigt att vara hemma vid sjukdomssymptom, vara noggrann med handtvätt, hålla avstånd och så vidare.

I alla förskolor och skolor är städrutinerna uppdaterade efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer och verksamheten anpassad på olika sätt.

Tyvärr kan någon drabbas ändå. Om det är ett barn/en elev/studerande eller personal, som konstaterats ha Covid-19, måste aktuell lagstiftning följas, till exempel sekretesslagen. Det betyder att verksamheten inte får informera om vem som drabbats eller av vilken anledning någon är frånvarande.

Bildningsförvaltningen har dialog och samråd med Regions Västernorrlands smittskyddsenhet. Om smittskyddsenheten bedömer att ytterligare åtgärder, förutom Folkhälsomyndighetens rekommendationer, är nödvändiga kommer dessa att genomföras.


Vanliga frågor och svar
Här kan du läsa hur vi agerar om det skulle förekomma fall av covid-19 i någon av våra verksamheter. Vi ger också svara på några av de vanligaste frågorna som ställs till oss.

Till informationssidan

Öppna förskolan
Med anledning av de skärpta allmänna råden ställs Öppna förskolan in fram till den 21 februari.


Högstadiet ska hållas öppet så långt det är möjligt
Regeringen har tidigare gett högstadieskolornas huvudmän ökad möjlighet att bedriva distans- eller fjärrundervisning. Denna åtgärd ska dock användas om inte övriga smittskyddsåtgärder är tillräckliga, huvudtesen är att högstadiet ska hållas öppet så långt det går.

Symptomfria barn med sjuka anhöriga ska stanna hemma
Från och med tisdag 1 december lyder Folkhälsomyndighetens rekommendation att symptomfria elever i förskolan och grundskolan som bor tillsammans med en eller flera personer med dokumenterad covid-19 ska stanna hemma.

Hur länge man ska vara hemma kan variera, men vi hänvisar till regionens smiddskydd i varje enskilt fall.

Grundläggande information
Oavsett om man är barn eller vuxen är det viktigt att vara hemma vid sjukdomssymptom, vara noggrann med handtvätt, hålla avstånd och så vidare.

I alla förskolor och skolor är städrutinerna uppdaterade efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer och verksamheten anpassad på olika sätt.

Tyvärr kan någon drabbas ändå. Om det är ett barn/en elev/studerande eller personal, som konstaterats ha Covid-19, måste aktuell lagstiftning följas, till exempel sekretesslagen. Det betyder att verksamheten inte får informera om vem som drabbats eller av vilken anledning någon är frånvarande.

Bildningsförvaltningen har dialog och samråd med Regions Västernorrlands smittskyddsenhet. Om smittskyddsenheten bedömer att ytterligare åtgärder, förutom Folkhälsomyndighetens rekommendationer, är nödvändiga kommer dessa att genomföras.


Folkhälsomyndighetens vägledning för testning av barn och unga
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn och unga i grundskola (F-9) med symptom på covid-19 testas. Målsättningen är en snabbare återgång till förskoleklass och skola för barn som inte är smittade av coronaviruset.

Här kan du läsa vad som gäller


Vanliga frågor och svar
Här kan du läsa hur vi agerar om det skulle förekomma fall av covid-19 i någon av våra verksamheter. Vi ger också svara på några av de vanligaste frågorna som ställs till oss.

Till informationssidan

Kulturskolan
Kulturskolan är öppen avseende ämneskurser och mindre framträdanden inom respektive grundskola. Extern verksamhet är fortsatt inställd (till exempel konserter, uppspel och vernissage).


Gymnasiet återgår gradvis till undervisning på plats
Rekommendationen om undervisning på distans inom gymnasieskolan har ersatts av en rekommendation om att komplettera distans- och fjärrundervisning med närundervisning (på plats i skolan).

All vår verksamhet anpassas dock efter rådande smittläge.

 


Kulturskolan
Kulturskolan är öppen avseende ämneskurser och mindre framträdanden inom respektive grundskola. Extern verksamhet är fortsatt inställd (till exempel konserter, uppspel och vernissage).

Om barn, elev, studerande, personal har konstaterad covid-19
Det är lätt att bli orolig om man hör att det finns covid-19 i ens närhet. Kramfors kommuns verksamheter följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Här kan du läsa vad som gäller

När familjemedlemmar insjuknar
Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska elever på gymnasiet stanna hemma från skolan när en familjmedlem diagnosticeras med covid-19, även om hen själv är symptomfri.

Hur länge man ska vara hemma kan variera, men vi hänvisar till regionens smiddskydd i varje enskilt fall.

Ungdomar berättar om fjärrundervisning
Fem elever vid våra gymnasieskolor fick under vårterminen berätta om sina tankar, känslor och upplevelser kring fjärrundervisning.

Till sidan

Vaccinering mot covid-19
Du som vill vet mer om vaccinering mot covid-19 uppmuntras att ta del av informationen som finns fliken Vaccinering.

Stark avrådan från besök vid våra äldreboenden
Smittspridningen av covid-19 ökar i landet och i vår kommun. Vi gör allt vad vi kan för att hålla viruset borta, därför avråder vi starkt från besök på våra boenden.

Fortsätt hålla kontakten med dina anhöriga via telefon. Det finns också möjlighet att mötas digitalt.

Om det finns särskilda skäl till ett fysiskt besök ber vi dig kontakta boendet så hjälper vi till att genomföra en säker träff.

Stoppa smittan – avstå besök!


Vaccinering mot covid-19
Du som vill vet mer om vaccinering mot covid-19 uppmuntras att ta del av informationen som finns fliken Vaccinering.

Våra telefonsamtal är inte bedrägeri
Det förekommer ofta varningar för en ny form av bedrägeri där okända kontaktar äldre personer och erbjuder vaccinationstid. För att bekräfta uppmana den äldre uppge sitt bank-id.

Kom då ihåg att vaccineringen är gratis och frivillig! Den som ska vaccineras gör en hälsodeklaration och en läkare ordinerar.

När det gäller Kramfors kommuns vaccineringar ringer någon från vårt vaccinationsteam och berättar när en omsorgstagare ska få vaccin. Och vi fterfrågar aldrig bank-id eller liknande.

Basala hygienrutiner
Personal som arbetar i hemtjänst och hemsjukvård i Kramfors kommun använder basala hygienrutiner, vilket är det grundläggande skyddet mot smittspridning. Basal hygien omfattar handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder.

För närvarande är tillgången till skyddsutrustning som till exempel visir god och dessa ska användas av personalen vid kontakt med brukare.


Här hittar du som driver företag information och svar på vanliga frågor. Kramfors kommun har bland annat gått ut med ett stödpaket för att underlätta för lokala näringsidkare, som du kan läsa mer om. Vi tipsar även om bra stöd som ges av olika aktörer i länet och nationellt.

kramfors.se/foretagsservice


Covid-19-lagen
Den tillfälliga pandemilagen är en så kallad ramlag och gör det möjligt för regeringen att fatta beslut om vissa smittskyddsåtgärder. Som ett första steg har beslut fattats om bindande regler för gym, sportanläggningar, badhus, butiker, gallerior och platser som hyrs ut för privata sammankomster.

Reglerna innebär bland annat:

 • Max 8 personer får vistas på platser som hyrs ut för privata sammankomster, till exempel festlokaler
 • Maxantal inför i butiker och gallerior, gym och sportanläggningar. Varje besökare ska kunna ha tio kvadratmeter till förfogande.

Det är verksamheterna som ansvarar för att regelverken följs. Tillsynsmyndighet här landets länsstyrelser. Det är verksamheten som kan förläggas med vite eller behöva stänga, som privatperson kan du inte bli skyldig att betala böter om det är trångt på något ställe. Men precis som vanligt gäller att alla måste ta eget ansvar.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Fritid

På grund av den höga smittspridningen i länet är kommunens anläggningar stängda för tävlingar och matcher till 21 maj. Det enda undantaget är yrkesmässig elitidrott.

I samråd med Region Västernorrlands smittskyddsläkare Hans Boman har länets samtliga kommuner beslutat att stänga sina anläggningar för tävlingar och matcher. Rekommendationen gäller alla åldrar, både barn, ungdomar och vuxna.

Träning kan dock bedrivas enligt tidigare.


Idrottsanläggningar, till exempel ishallar och idrottshallar, hålls stängda till och med 31 maj med undantag för föreningsledd träning för barn och ungdomar födda 2002 och senare. Omklädningsrum är inte öppna.

Simhallar hålls stängda till och med 31 maj med undantag för föreningsledd träning för barn och ungdomar födda 2002 och senare och de skolor som fortsätter sin simundervisning samt simskola.

Alla tränings- och badkort pausas.


Kultur
Kramfors konsthall är stängd. Beslutet gäller till 31 maj.

Föreningsstöd under pandemin
För att stärka upp vårt viktiga föreningsliv har ett tillfälligt ekonomiskt stöd omfattande en miljon kronor inrättats för ideella föreningar att söka under coronapandemin. Ett beslut som fattats av kommunstyrelsen.

Stödet är uppdelat i tre ansökningsperioder och kommer att fördelas mellan föreningar som uppfyller kraven.

Läs mer om krav och hur du ansöker:

Kramfors bibliotek erbjuder service med möjlighet att reservera, lämna och låna böcker vid entrén. Bokbussen kör enligt schema med plexiglas-skydd och strikta rutiner. Även boken kommer-servicen fungera som vanligt (kassar lämnas utomhus) samt meröppet vid biblioteket i Ullånger med inpasseringsbricka. All programverksamhet såsom sagostunder och språkcaféer är inställda.

För mer information, se bibliotekets webbplats.

Övrigt:

 • Alla program och grupper är inställda.
 • Du kan låna om böckerna fyra gånger istället för två.
 • Du kan fortfarande få biblioteksservice via telefon. Vi kan då hjälpa dig att reservera och låna om böcker. Via huvudentrén i Kramfors kan du även hämta ut böcker.
 • Ingen avgift tas ut vid försenad återlämning.
 • DVD-filmer kan lånas om en gång, de lånas då om i två veckor.
 • Bokbussen kommer fortsätta köra enligt turlistan, men personalen jobbar bara i disk bakom plexiglas.
 • Vi har utökat vår Boken kommer-service, som innebär att man kan beställa böcker som sedan körs hem av bibliotekets personal.
 • Du kan skriva ut dokument med Princh från din egen dator, surfplatta eller telefon. Du kan även maila dina dokument till oss så skriver vi ut dem. Utskrifter hämtas vid huvudentrén.

Det går att låna om böckerna på Kramfors biblioteks webbplats eller genom att ringa.


Publiktak på åtta personer
Från och med tisdag den 24 november är det som huvudregel förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare i Västernorrland.

Länsstyrelsen har också beslutat om ett undantag för sammankomster som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20. Undantaget innebär att det blir möjligt att hålla begravningsgudstjänster, urnsättning och motsvarande. Undantaget är tillämpligt oavsett vilken trosinriktning det är fråga om.

Läs mer om beslutet länk till annan webbplats


Förbud, råd och rekommendationer
Hos krisinformation.se hittar du en sammanställning av de förbud, råd och rekommendationer som gäller dig som individ just nu med anledning av pandemin.

Läsa sammanställningen över vad som gäller just nu, krisinformation.selänk till annan webbplats

På följande sida hittar du som känner oro med anledning av corona svar på vanliga frågor om vart du kan vända dig för att få stöd.

För ökad trygghet


Kunder och medborgare rekommenderas att i första hand ta kontakt med oss via telefon eller e-post. Vi avråder från fysiska besök. Du som besöker oss råds använda munskydd. Sådana finns att få för besöket i receptionen.

Post till kommunen kan lämnas i den silverfärgade brevlådan bredvid kundtjänstens entré på Torggatan 2. Se till att brevet är ordentligt förslutet och att mottagarens namn står tydligt på kuvertet.

Har du behov av att påminna om vikten av att hålla avstånd i din verksamhet och dina lokaler? Här finns ett antal anslag som du kan välja bland!

Till sidan med anslag


Barn och ungdomar hör dagligen nyheter om det nya coronavirust och sjukdomen covid-19, vilket kan skapa osäkerhet och oro. Som vuxen har du en viktig uppgift att trygga, lugna och stärka barnets känsla av kontroll.

Här är några länkar till bra webbplatser som kan ge dig stöd och inspiration till samtalen:


Länstrafiken Din Tur har särskilda rutiner som kan vara bra att känna till för dig som åker kollektivt. Munskydd rekommenderas från den 7 januari 2021 för den som åker vardagar klockan 7-9 och 16-18 och är född 2004 eller tidigare.

I första hand är det resenären själv som ansvarar för att ha med sig eget munskydd.

DinTur har också utlämningsställen där resenärer som kan visa upp en biljett kan hämta ett munskydd. I Kramfors är utlämningsstället Järnvägskiosken på Ringvägen 12. Observera att tillgången på munskydd kan variera och det är inte garanterat att det finns munskydd att hämta.

Läs mer på Din Turs hemsidalänk till annan webbplats


Under coronapandemin har vi lanserat intervjuserien Malin möter... En serie där kommunalrådet Malin Svanholm (S) möter invånare och medarbetare på hemmaplan för att prata om vardagen i en svår tid.

I berättelserna får vi veta vilka utmaningar som covid-19 innebär, men också ta del av nya idéer som fötts i trängda situationer.

– Jag är imponerad över det stora samhällsengagemang som växt fram under krisen, säger Malin Svanholm.

Se alla filmer

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Fakta - krisinformation

Har du frågor du inte hittar svar på? Ring 113 13

Har du frågor om coronviruset och covid-19 som du inte kan hitta svar på här, ring det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm).

All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är öppen dygnet runt.

När behöver jag kontakta vården?
De flesta som får covid-19 blir inte svårt sjuka och behöver inte kontakta vården. Men om du känner dig mycket sjuk, ring telefonnummer 1177 eller en vårdcentral.

Har du mycket svårt att andas, ring 112.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.