Ung i Kramfors

Dessa sidor är till för dig som är ung i Kramfors. Det handlar om dina demokratiska rättigheter. Här kan du hitta information om det vi gör och det som berör barn och ungdomar i Kramfors.

Du hittar också information om

  • Vårt arbete med barnrätt och ungdomsdemokrati
  • Politiska beslut som berör barn och ungdomar
  • Påverka genom att lämna förslag, överklaga beslut och ge synpunkter
  • Vilka bidrag finns för föreningar och olika kulturella arrangemang
  • Aktiviteter för hälsa och fritid
  • Lokala aktiviteter, föreningar och deras lista

Barn och ungdomars rätt

Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige. Det betyder att alla beslut som fattas, som på något sätt handlar om barn, också ska prövas utifrån ett barnrättsperspektiv. Med det menas att

  1. alla barn har lika värde och är lika mycket värda som vuxna,
  2. barns bästa ska komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör dem
  3. varje barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling
  4. samt att barn har rätt att uttrycka sina åsikter i alla frågor som berör dem, utifrån ålder och mognad.

Lagen säger också att barn och ungdomar ska involveras, det vill säga, vara med i demokratin.

Läs mer om dina rättigheter

Vill du läsa mer om barnkonventionen, klicka dig vidare under rubriken relaterade länkar på denna sida.

Där finns också länkar till barnombudsmannens webbplats och till webbplatsen Mina rättigheter.

Barnombudsmannen

I Sverige har alla barn och ungdomar en ombudsman som arbetar för barna och ungdomars rättigheter. Barnombudsmannen väljs av regeringen och ska även driva på arbetet med barnkonventionen, informera och skapa opinion, samla kunskap och barn och ungas liv samt utbyta erfarenheter med olika länder.

Barnombudsmannen är till för dig som är under 18 år.

Mina rättigheter

Mina rättigheter, är en webbplats som hjälper dig att förstå vilka rättigheter du och alla andra barn har, varje dag runt om i hela världen. 

Du kan läsa texter, titta på video eller gör din röst hörd i omröstningar som hittar på webbplatsen och testa dina kunskaper i quiz.

Uppdaterad: Sidansvarig: Linnea Nilsson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kortadress till sidan
kramfors.se/ung Länk till annan webbplats.