Förvaltningsbiblioteket som används som lokal vid borgerliga vigslar i kommunhuset.

Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel i Sverige är ett alternativ till kyrklig vigsel och länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare för respektive kommun. Vill ni gifta er borgerligt i Kramfors, så kan ni boka en av kommunens vigselförrättare. I kommunhuset på Torggatan i Kramfors finns också ett särskilt vigselrum.

Börja med att ansöka om hindersprövning

Börja med att ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. När hindersprövningen är klar skickas ett intyg om hindersprövning och ett vigselintyg hem till er. Intygen gäller i fyra månader och behövs för att vigseln ska kunna genomföras.

Lämna eller sänd intygen i original, till oss i god tid före vigseln, se adress i kontaktrutan på denna sida.

Mer information om hindersprövning finns på Skatteverkets webbplats, se relaterade länkar på sidan.

Boka tid för vigseln

Vill ni vigas vid en exakt tidpunkt och kanske ha någon speciell vigselförrättare, kan ni behöva vara ute i god tid. I annat fall, kan borgerlig vigsel bokas med relativt kort varsel, under förutsättning att hindersprövningen är klar.

Vigseln bokar ni via tjänsten Borgerlig vigsel - boka, se relaterade länkar på sidan.

Ni kan även kontakta kundtjänst via telefon eller e-post. När ni lämnat önskemål om att viga er borgerligt, kommer kundtjänst sedan att kontakta er för att stämma av detaljerna kring vigseln.

Vigselrummet och vigseln

I kommunhuset på Torggatan i Kramfors finns ett särskilt vigselrum. Om ni vill vigas på annan plats kan vi för det mesta ordna detta.

Det löfte ni ger till varandra under vigselceremonin tar cirka fem minuter. Vi använder den längre versionen som finns i Svensk författningssamling 2009:263, under 5 §. Se relaterade länkar på sidan.

Två vittnen behövs under vigseln. Vittnen ska ha fyllt 18 år och vara myndiga. Vill ni att vi ska ordna med vittnen så kan vi hjälpa till om vigseln sker under kontorstid. Vid vigseln ska både brudparet och vittnena kunna legitimera sig.

Vigselförrättare

Länsstyrelsen utser alla vigselförrättare, vilket betyder att det finns fler vigselförrättare än de som Kramfors kommun föreslagit. Vill ni veta vilka de är, se Vigselförrättare i Kramfors kommun som visas under relaterade länkar på sidan.

Kramfors kommuns vigselförrättare är Anita Bergström, Christer Nilsson, Ida Stafrin, Ingmari Georgsson, Jon Björkman, Maria Hedman och Peter Hedberg.

Vad kostar det?

Gifter ni er i det kommunala vigselrummet sker vigseln alltid utan kostnad. Om ni däremot väljer en annan plats kan ersättning för vigselförrättaren tillkomma.

Om ni vill att vigseln ska ske på ett annat språk än svenska eller engelska, så ansvarar ni själva för att en tolk finns närvarande vid vigseln. Kostnaden för tolken tas av brudparet. Tolken kan även vara vittne.

Efter vigseln

Vigselförrättaren undertecknar vigselintyget och skickar det till Skatteverket där det registreras i bokföringen.

Anmälan om val av efternamn görs till Skatteverket, se relaterade länkar på sidan.

Uppdaterad: Sidansvarig: Marie Nordin