Valnämnden


Sammanträdesdatum: Denna kungörelse har inget sammanträdesdatum

Anslås: 2022-09-07

Tas ned: 2022-09-25

Uppdaterad: Sidansvarig: Henrik Ericson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun, 872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se