Överförmyndarnämnden


Sammanträdesdatum: 2023-04-21

Anslås: 2023-04-24

Kan överklagas till och med: 2023-05-15

Uppdaterad: Sidansvarig: Henrik Ericson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun, 872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se