Kommunfullmäktige


Sammanträdesdatum: 2023-05-29

Anslås: 2023-06-05

Kan överklagas till och med: 2023-06-26

Uppdaterad: Sidansvarig: Henrik Ericson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun, 872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se