Kommunfullmäktige


Sammanträdesdatum: 2023-09-25

Anslås: 2023-10-03

Kan överklagas till och med: 2023-10-24

Uppdaterad: Sidansvarig: Henrik Ericson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun, 872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se