Välfärdsnämndens socialutskott


Sammanträdesdatum: 2023-11-23

Anslås: 2023-11-23

Kan överklagas till och med: 2023-12-14

Protokollet förvaras hos förvaltningen

Uppdaterad: Sidansvarig: Madeleine Eklund

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun, 872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se