Välfärdsnämndens socialutskott


Sammanträdesdatum: 2024-01-12

Anslås: 2024-01-12

Kan överklagas till och med: 2024-02-02

Protokollet förvaras hos förvaltningen

Uppdaterad: Sidansvarig: Henrik Ericson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun, 872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se