Produktionsnämnden


Sammanträdesdatum: 2024-02-21

Anslås: 2024-02-21

Kan överklagas till och med: 2024-03-13

Uppdaterad: Sidansvarig: Beatrice Halén

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun, 872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se