• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages
17 januari 2017
Kommun & demokrati

Vi förbättrar kontakten!

Kramfors kommun har kommit långt när det gäller kontakten med invånarna och vi tas i många fall upp som ett gott exempel. Men vi vill bli ännu bättre! För att ytterligare skapa delaktighet och engagemang utvecklar vi nu våra medborgardialoger.

Ett demokratiskt och socialt hållbart samhälle där medborgarna känner delaktighet; att de har inflytande och att deras åsikter är viktiga. Det är den ultimata utfallet för en väl fungerande kommun ur ett medborgarperspektiv.

Dagens positiva ska utvecklas
I likhet med andra kommuner använder vi oss av lagstadgade samråd som till exempel allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktiges sammanträden. Medborgarna kan även skicka in förslag till kommunfullmäktige och våra fyra nämnder bjuder med jämna mellanrum in till medborgardialoger. Sedan en tid tillbaka har vi också riktlinjer för våra medborgardialoger.

Vill blir bättre på medborgardialoger
Så långt är allt gott! Men vi nöjer oss inte med det. För att sätta struktur och rutiner bakom riktlinjerna behövs kunskap och insikt. Inom ramen för projektet ”Framtidsbygget – en hel kommun” gör vi ett utvecklingsarbete där tjänstemän och politiker möts på samma villkor för att komma överens om hur medborgardialoger ska utföras, när och varför.

Det handlar alltså om att sätta styrning och organisation som bas i det kommande utförandet. 

Under ledning av Edward Andersson från SKL (Sveriges kommuner och landsting) har vi genomfört två masterclasses på Lärkan konferens då vi diskuterat, samtalat, brainstormat, lagt fram idéer och fått en massa värdefulla kunskaper.

En viktig insikt är att om medborgardialoger ska bli en genomgripande del i beslut och styrning, måste de genomföras systematiskt. Särskilda resurser måste sättas till.

Arbetet med att utveckla våra medborgardialoger fortsätter :)

Uppdaterad: 2017-09-28 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Andreas Gylling
Utvecklingssekreterare
0612-808 18
andreas.gylling@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.